Goede informatie verhoogt vertrouwen arbeidsmigrant in Nederlandse zorg

Deventer, 22 april 2021 – Samen met Healthcare for internationals hebben we eind vorig jaar onderzoek gedaan onder internationals, waaronder HollandZorg verzekerden, naar hun ervaringen met en hun behoefte aan zorg in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat zij niet altijd de weg weten naar de Nederlandse zorg. In Nederland zijn meer dan 650.000 arbeidsmigranten die voor korte of langere tijd in Nederland komen werken. Zij doen economisch belangrijk werk in logistiek, industrie of land- en tuinbouw. Gedurende hun verblijf in Nederland, zijn zij aangewezen op de Nederlandse gezondheidszorg.

Eind 2019 kreeg non-profit netwerk Healthcare for internationals subsidie van de provincie Noord-Brabant om de zorg aan internationals in de regio te verbeteren. Om goed inzicht te krijgen in de beleving van de Nederlandse gezondheidzorg door internationals, besloot de organisatie een onderzoek onder arbeidsmigranten* te houden. Een onderzoek waar marktleider in zorgverzekeringen voor arbeidsmigranten, HollandZorg, graag aan mee wilde werken.

Zorg nog niet voor iedereen toegankelijk

Uit het onderzoek blijkt dat de arbeidsmigranten over het algemeen de zorg in Nederland beter vinden dan de zorg in het land van herkomst. Echter, de gezondheidszorg is nog niet voor iedereen toegankelijk. Bijna de helft van de respondenten weet namelijk niet waar ze naartoe moeten als ze gezondheidsklachten hebben. Ook geeft slechts de helft van de respondenten aan zich veilig te voelen in de Nederlandse zorg.

Ook artsen zien graag verbetering

Aanvullend onderzoek onder huisartsen laat zien dat ook zij worstelen met het bieden van goede zorg aan arbeidsmigranten. De beperkte medische voorgeschiedenis, omdat er vanwege korte duur of een incidenteel bezoek geen medisch dossier wordt opgebouwd, maakt dat zij patiënten niet leren kennen. Daarnaast belemmeren taalproblemen vaak de communicatie tussen de arts en patiënt. Hierbij moet de werkgever of een andere arbeidsmigrant geregeld inspringen als tolk.

Goede informatie zorgt voor meer vertrouwen in de Nederlandse zorg

Informatievoorziening speelt een belangrijke rol in het vertrouwen in de Nederlandse zorg, zo blijkt uit het onderzoek. Dit gaat zowel om het ontvangen van informatie bij aankomst in Nederland als om het zelf makkelijk kunnen vinden van informatie. Het onderzoek laat zien dat de arbeidsmigranten die bij HollandZorg verzekerd zijn, gemiddeld beter scoren op informatievoorziening. En als gevolg hiervan ook beter scoren op het vertrouwen in de zorg. Een bemoedigende uitkomst waar directeur Klant van HollandZorg, Frank Johnsen, blij mee is. “Dit is een mooi compliment. Ook aan de werkgevers die de arbeidsmigrant op weg helpen als er medische klachten zijn en er een arts nodig is.”

De zorgverzekeraar neemt zelf een actieve rol aan in het informeren van verzekerden. “Informatie over de zorgverzekering en het verkrijgen van de juiste zorg verloopt via de werkgever”, zegt Johnsen hierover. “Uit het onderzoek blijkt dat als een werknemer informatie over zorg nodig heeft, de werkgever of de huisarts het eerste aanspreekpunt is. Toch vinden wij het als zorgverzekeraar belangrijk om ook rechtstreeks de verzekerden te informeren om de zelfredzaamheid te versterken. Wij zijn daarom vorig jaar gestart met het rechtstreeks aan arbeidsmigranten beschikbaar stellen van informatie over de zorgverzekering en wat te doen als er zorg nodig is. De uitkomsten van het onderzoek stimuleren ons om dit verder door te ontwikkelen en ook te kijken waar we de werkgevers nog beter in kunnen ondersteunen.”

Pilot Hybride zorg

Om de toegang tot zorg te verbeteren gaan een aantal HollandZorg relaties mee werken aan een pilot ‘Hybride zorg’. H4i heeft samenwerking gezocht met Arene online huisartsenpraktijk in West-Brabant die gezamenlijk deze pilot starten. Daarbij wordt huisartsenzorg digitaal (online) verleend waar dat kan, in combinatie met zorg in een fysieke praktijk, waar dat nodig is.

De pilot start in juni dit jaar. Uitkomsten worden eind 2021 verwacht en worden gebruikt om de hybride zorg nog breder in te zetten.

* Het onderzoek is uitgevoerd door Wise up, een onderzoeks- en adviesbureau voor arbeidsmarkt, onderwijs en economie