Volg uw declaratie in het portaal

15-4-2021 - Het is nu mogelijk een ingediende declaratie te volgen in het zakelijk portaal. U heeft dan altijd inzicht in de status; van ingediend tot verwerkt. Bij het indienen via het zakelijk portaal geeft u zelf aan of u aan uw collectiviteit (keuze werkgever) of uw werknemer wilt laten uitkeren.

IBAN

In beide gevallen moet eerst het IBAN (rekeningnummer) in het portaal vastgelegd zijn. Om dit voor uw collectiviteit(en) te laten registreren, mailt u uw IBAN, de naam van uw collectiviteit(en) en collectiviteitsnummer(s) naar bedrijven@hollandzorg.nl. Het IBAN van uw werknemer kunt u zelf toevoegen in het zakelijk portaal bij de desbetreffende werknemer(s).

Declareren via de Declaratie-app

Uw werknemer kan ook zelf zijn declaratie indienen. Hiervoor gebruikt hij de HollandZorg Declaratie app. Deze is onlangs verbeterd waardoor het nu makkelijk is om een factuur als pdf te uploaden. De app is beschikbaar via Google play en de App Store.

Stappenplan declareren in portaal

Tijdens onderstaande stappen controleert u of het IBAN van uw collectiviteit óf uw werknemer in het Portaal staat. Selecteer in het Portaal de werknemer die de rekening van de zorgverlener heeft ontvangen en ga naar zijn/haar detail pagina. Volg dan de volgende stappen, afhankelijk van uw keuze:

Uitkeren aan ‘werkgever’

1. Ga naar ‘declaratie indienen’ (menu aan de rechterkant)
2. Kies ‘uitkeren aan werkgever’
3. Het IBAN behorende bij uw collectiviteit wordt nu getoond. Indien uw IBAN niet in het Portaal aanwezig is, ziet u een melding hiervan. Mail uw IBAN, naam van de collectiviteit en uw collectiviteitsnummer naar bedrijven@hollandzorg. Heeft u meerdere collectiviteiten? Geef dit dan voor iedere collectiviteit door.
4. Zodra het IBAN door ons in het Portaal is gezet kunt u de declaratie indienen.
5. Selecteer de factuur en klik op ‘verzenden’
6. Verwerkte declaraties ziet u terug in het Portaal op de detailpagina van uw werknemer onder de tab ‘’declaraties’’.

Uitkeren aan ‘werknemer’

1. Ga naar ‘’declaratie indienen’’ (menu aan de rechterkant)
2. Kies ‘’uitkeren aan werknemer’’
3. Het IBAN behorende bij uw werknemer wordt nu getoond. Indien het IBAN van uw werknemer niet in het portaal aanwezig is, ziet u een melding hiervan.
4. Ga naar “Gegevens wijzigen” op de detailpagina van uw werknemer. (menu aan de rechterkant)
5. Voer het IBAN van uw werknemer in.
6. Log nu eerst een keer uit en weer opnieuw in om de wijziging te activeren. U kunt nu de declaratie indienen.
7. Selecteer de factuur en klik op ‘verzenden’
8. Verwerkte declaraties ziet u terug in het Portaal op de detailpagina van uw werknemer onder de tab ‘’declaraties’’.

Vragen?

Heeft u vragen over declareren of over ons portaal? Neem dan gerust contact met ons op!