• Home
  • Veelgestelde vragen Mijn HollandZorg

Veelgestelde vragen Mijn HollandZorg

Vraag en antwoord over Mijn HollandZorg

Voor het online beheer van uw zorgverzekering, kunt u gebruik maken van Mijn HollandZorg. Wij hebben hieronder enkele veelgestelde vragen over Mijn HollandZorg voor u op een rijtje gezet.

Staat uw vraag over Mijn HollandZorg er niet tussen? Neem dan contact op met onze Klantenservice, of maak gebruik van het online contactformulier.

Staat uw vraag er niet tussen? Stuur uw vraag via ons online contactformulier.

 

Nee, het gebruik van Mijn HollandZorg is gratis.

Wij kunnen u helaas geen toegang geven tot Mijn HollandZorg als u niet akkoord bent met de gebruikersvoorwaarden (pdf).

In de gebruikersvoorwaarden staat beschreven welke regels er gelden voor het gebruik van Mijn HollandZorg. De gebruikersvoorwaarden zijn een onderdeel van Mijn HollandZorg. Alleen door deze te accepteren kunt u gebruik maken van uw persoonlijke, beveiligde omgeving.

Om te kunnen inloggen op Mijn HollandZorg moet u gebruik maken van E-codes. Deze E-codes kunt u genereren via een SMS of via de HollandZorg app. Als u voor het eerst wilt inloggen moet u eerst uw telefoon registreren voor de E-codes. Tijdens het registratieproces kunt u kiezen voor SMS of via de app. Zodra uw telefoon gekoppeld is kunt u eenvoudig inloggen door middel van uw e-mailadres, wachtwoord en E-code.

Om te kunnen inloggen op Mijn HollandZorg moet u gebruik maken van E-codes. Deze E-codes kunt u genereren via een SMS of via de HollandZorg app. Als u voor het eerst wilt inloggen moet u eerst uw telefoon registreren voor de E-codes. Tijdens het registratieproces kunt u kiezen voor SMS of via de app. Zodra uw telefoon gekoppeld is kunt u eenvoudig inloggen door middel van uw e-mailadres, wachtwoord en E-code.

In een aantal gevallen kunt u geen gebruik maken van Mijn HollandZorg:

  • U heeft geen zorgverzekering van HollandZorg of u heeft meer dan een jaar geleden uw basisverzekering en aanvullende verzekering beëindigd. Wanneer uw basisverzekering en aanvullende verzekering eindigen, behoudt u toegang gedurende één jaar nadat de laatste basisverzekering of aanvullende verzekering is geëindigd.
  • U staat in onze administratie aangemerkt als een persoon die behoort tot een kwetsbare groep. Om privacy redenen is het dan niet mogelijk om gebruik te maken van Mijn HollandZorg. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer (0570) 687 123.

U kunt zich op twee manieren aanmelden bij HollandZorg:

  • Individueel; u kunt zelf online onze basisverzekering en aanvullende verzekering afsluiten;
  • Via uw werkgever; alleen mogelijk wanneer uw werkgever een collectief contract heeft afgesloten met HollandZorg.

U moet zich zo snel mogelijk aanmelden, maar uiterlijk binnen vier maanden na indiensttreding.

 

Direct afsluiten

Heeft uw werkgever geen contract met HollandZorg afgesloten, dan kunt u hierom vragen. Laat uw werkgever contact opnemen met HollandZorg.

Voor een Nederlandse zorgverzekering moet u in Nederland werken bij een Nederlandse werkgever of u moet wonen in Nederland. Wanneer u in Nederland woont, dan moet u ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente.

Stopt u met werken, en woont u niet in Nederland? Uw zorgverzekering eindigt van rechtswege. U kunt geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten.

Stopt u met werken en woont u in Nederland? U bent verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Wanneer u verzekerd bent bij HollandZorg, dan kunt u uw zorgverzekering aanhouden.  

Het formulier E106 is een verklaring dat u een Nederlandse zorgverzekering heeft en daarmee ook recht heeft op medische zorg volgens de wettelijke regeling van uw woonland. Uw land van herkomst moet dan wel een verdragsland zijn. U kunt het formulier E106 bij uw Nederlandse zorgverzekeraar aanvragen. Met het formulier E106 meldt u zich bij een bevoegde zorgverzekeraar in uw woonland. Deze zorgverzekeraar zal op het formulier E106 ook aangeven of u gezinsleden kunt meeverzekeren.

Het formulier E108 is een verklaring dat u en eventueel meeverzekerde gezinsleden geen recht meer hebben op medische zorg in uw woonland ten laste van de Nederlandse zorgverzekering. Bijvoorbeeld als u stopt met werken in Nederland en uw Nederlandse zorgverzekering is beëindigd. Het formulier E108 wordt ingevuld door HollandZorg en naar de zorgverzekeraar in uw woonland gestuurd waar u zich eerder heeft gemeld met het formulier E106.

Wanneer uw partner en kinderen wonen in een verdragsland en zij geen eigen inkomen hebben, dan kunt u uw gezinsleden mogelijk meeverzekeren. U heeft hiervoor het formulier E106 nodig. Met dit formulier gaat u naar een zorgverzekeraar in uw woonland. Deze zorgverzekeraar bepaalt welke gezinsleden meeverzekerd kunnen worden. Voor meeverzekerde gezinsleden die 18 jaar of ouder zijn betaalt u een bijdrage aan het College voor zorgverzekeringen in Nederland. Lees meer over gezinsleden meeverzekeren.

 

Heeft u een ongeval gehad waardoor een medische behandeling nodig was? Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval, dan kan de schade mogelijk op de tegenpartij worden verhaald. De medische kosten zijn in dat geval een schade voor HollandZorg, die mogelijk ook door HollandZorg op de tegenpartij verhaald kunnen worden. Lees meer over schade door een ongeval.