Man met herkwerk

No Risk III

Zorgverzekering mét extra aanvullende verzekering: No Risk III
Man met hekwerk

Soms heeft u meer zorg nodig of zoekt u meer zekerheid

Vanaf 1 januari 2022 kunt u zich extra verzekeren voor fysiotherapie en tandzorg. Dit is een goede aanvulling op uw huidige zorgverzekering.

De No Risk III wordt uitsluitend via LoonZorg aangeboden.

Flexpolis No Risk I, II en III

Basisverzekering

Dekking voor basiszorg*, zoals: ziekenhuisopname, spoedeisende hulp, huisartsenbezoek
*is voor alle zorgverzekeraars gelijk

Aanvullende verzekering No Risk I

Vergoeding van wettelijk verplicht eigen risico van €385,-

Aanvullende verzekering No Risk II

 • Spoedeisende tandzorg tot €200,- per kalenderjaar
 • Repatriëring binnen Europa indien medisch noodzakelijk of bij overlijden
 • Vergoeding wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen
 • Aanvullende verzekering No Risk III

 • Fysiotherapie en oefentherapie: 6 zittingen per kalenderjaar. U heeft mogelijk een verwijzing nodig van een arts. U heeft recht op volledige vergoeding van behandelingen door een door ons gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Tandzorg: alle tandzorg vergoed tot maximaal €250,- per kalenderjaar. Een tandarts mag alle zorg verlenen. Deze hoeft niet door ons gecontracteerd te zijn.
 • Bekijk welke zorgbehandelingen vergoed worden

  We hebben een verkort overzicht gemaakt van de zorgbehandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering, de No Risk I, II en III. Het overzicht geeft ook weer in welke gevallen u een eigen bijdrage moet betalen.

  Bekijk wat u vergoed krijgt


  Premie No Risk III, met introductiekorting: €10,00 per maand (in plaats van €17,00)

  De No Risk III neemt u af samen met de Flexpolis No Risk I en No Risk II. Uw maandelijkse premie bedraagt vanaf 1 januari 2022: €136,60 netto per maand.


  Eenvoudig aanmelden voor de No Risk III

  LoonZorg doet de aanvraag van de Flexpolis NoRisk I, II en III namens u. Bent u nu verzekerd bij HollandZorg en kiest u voor de Flexpolis met No Risk III, dan meldt u dit uiterlijk 31 december 2021* bij LoonZorg per mail. Vermeld het volgende:

  1. Het onderwerp van de mail: No Risk III
  2. In de mail zet u uw naam en uw geboortedatum, ook van uw gezinsleden**
  3. U mailt dit naar: info@loonzorg.nl
  4. LoonZorg stuurt uw aanmelding door naar HollandZorg

  *U kunt niet gedurende het jaar kiezen voor de aanvullende verzekering No Risk III, als u al sinds 1 januari 2022 verzekerd bent bij HollandZorg. Als u in de loop van 2022 in Nederland komt werken en een zorgverzekering afsluit, kunt u kiezen voor Flexpolis No Risk I, II en III.

  **Kinderen kunnen niet meeverzekerd worden op de Flexpolis NoRisk I, II en III. U kunt voor hen een HollandZorg basisverzekering afsluiten.

  Begin januari 2022 ontvangt u uw nieuwe polis

  Uw aanmelding voor de Flexpolis No Risk I, II en III ontvangen wij via LoonZorg. Wij kunnen deze pas begin januari verwerken in onze systemen. Uiterlijk 10 januari staat uw nieuwe polis klaar in Mijn HollandZorg.