Farmacie zorginkoop

Een apotheek of apotheekhoudende huisarts levert farmaceutische zorg. Daarnaast bestaan Internetapotheken. Deze leveren medicatie net als een gewone apotheek, maar dan via Internet. In beide gevallen spreken we hier van een ‘apotheker’. Soms wordt farmaceutische zorg ook geleverd door gespecialiseerde bedrijven die bijvoorbeeld aan huis injecties toedienen.

 

Farmaceutische zorg gaat verder dan het leveren van geneesmiddelen. De apotheker begeleidt als het ware de zorg voor de juiste inname van medicijnen. Bij vragen of voor advies over uw medicijnen kunt u dan ook altijd bij de apotheker terecht. HollandZorg vindt het belangrijk dat de apotheker u goed informeert over de werking van een medicijn en de manier waarop een medicijn ingenomen moet worden. Daarnaast zien we graag dat de apotheker u regelmatig spreekt over het gebruik van uw medicijnen. Ook is de apotheker de bewaker van uw medicatiehistorie. Om zijn taken goed uit te voeren is het van groot belang dat hij op de hoogte is van uw gezondheidssituatie en medicijngebruik. We adviseren dan ook om zo veel mogelijk van één apotheek gebruik te maken voor de levering van geneesmiddelen en het aan die apotheek door te geven als u medicatie via een andere apotheek hebt gekregen.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

HollandZorg hanteert geen preferentiebeleid. Wel maken wij afspraken met apothekers om kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen garanderen. Hierbij geldt: goedkoop waar mogelijk, duur waar noodzakelijk.

 

Wij sluiten overeenkomsten met zorgaanbieders om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen. Het kan dus voorkomen dat een apotheker geen contract heeft met ons of geen contract wil met ons. Op dat moment gelden er maximale vergoedingen voor geneesmiddelen en voor de prestatie die de apotheek levert.

 

Daarnaast proberen wij de administratie minimaal te houden. Dit betekent dat de apotheker kosten zoveel mogelijk rechtstreeks bij ons declareert. Bij vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering is dit niet altijd mogelijk. De door de overheid vastgestelde eigen bijdrage sommige geneesmiddelen zult u altijd zelf bij de apotheek moeten voldoen.

1.2 Aandachtspunten bij inkoop

Geen preferentiebeleid

Bij het preferentiebeleid geeft de zorgverzekeraar aan welk middel de apotheek moet leveren, op het moment dat er meerdere geneesmiddelen bestaan met een vergelijkbare werking. Als verzekerde bij HollandZorg heeft u niet te maken met dit zogenoemde preferentiebeleid. Dat betekent dat wij apothekers vrij laten om u het geneesmiddel mee te geven dat het beste past in uw situatie. De arts schrijft u dus een geneesmiddel voor op de werkzame stoffen, en de apotheek kiest daarbij het juiste medicijn.

 

Een betaalbare geneesmiddelenvoorziening

Wij maken afspraken met apotheken over maximale vergoedingen. Medicijnen mogen maximaal vijf procent duurder zijn dan de goedkoopste variant met dezelfde werkzame stof. In de praktijk betekent dit dat bijna elk merkloos geneesmiddel volledig wordt vergoed. Levert de apotheker toch een duurder middel, dan kan hij niet méér dan de bandbreedte van vijf procent bij ons in rekening brengen. Op deze manier kunnen wij de stijging in de kosten van geneesmiddelen beperken en zo uw zorgverzekeringpremie betaalbaar houden.

 

Bent u om medische redenen aangewezen op een (meestal duurder) merkgeneesmiddel? Dan wordt dit volledig vergoed als uw arts dit specifieke middel voorschrijft, met op het recept de vermelding M.N.

 

Kwaliteit van zorg

Apotheken die gecontracteerd willen worden door HollandZorg moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo zullen apotheken minimaal moeten voldoen aan de wettelijke eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (www.igz.nl). In de overeenkomst met de apothekers (regionaal en landelijk) staat dat ze zorg verlenen overeenkomstig de Nederlandse Apotheek Norm (NAN), het Professioneel Statuut Openbaar Apotheker en ziekenhuisapotheker van de KNMP.

 

Ook voeren we overleg met apotheken over aanvullend kwaliteitsbeleid. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de kwaliteit van zorgverlening (hoe is de voorlichting over de medicijnen die u krijgt) en de organisatie van de apotheek (onder andere de bejegening, de inrichting en de manier waarop met privacy wordt omgegaan).

 

HollandZorg vindt het belangrijk dat een apotheek gecertificeerd is. Bij een gecertificeerde apotheek wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie van de apotheek. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijke instantie uitgevoerd.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde?

Als verzekerde bent u vrij in het kiezen van uw apotheek. HollandZorg sluit zelf contracten af voor de farmaceutische zorg met apothekers en apotheekhoudende huisartsen in de regio Deventer en omstreken. Buiten de regio sluit Multizorg voor ons deze contracten. Multizorg is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverzekeraars.

 

In principe kunt u zelf kiezen waar u uw medicijnen haalt. We willen u wel adviseren om steeds gebruik te maken van dezelfde apotheek. Wanneer u voor een keer naar een andere apotheek gaat, dan zal deze een bericht sturen aan uw eigen apotheek. In dit bericht staat welk medicijn u heeft gehaald. Op deze manier blijft uw medicatiehistorie compleet.

 

Kijk voor meer informatie bij 'waar kunt u terecht' op de pagina vergoeding geneesmiddelenzorg.

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Naast de bestaande dienstverlening van apotheken, kunnen wij afspraken maken over aanvullende dienstverlening. Zo heeft HollandZorg afspraken gemaakt over het halen van een certificaat (kwaliteitskeurmerk), het doelmatig leveren van medicatie en het zo goed mogelijk samenwerken met de huisartsen waarvan de apotheek de meeste recepten binnen krijgt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over projecten op het gebied van therapietrouw en medicatiebeoordelingen.

4. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgaanbieders. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen HollandZorg via (0570) 687 123 of stuur ons een e-mail.

 

Bent u op zoek naar andere apotheek bij u in de buurt? Vind een apotheker via onze zorgzoeker.

 

4.1 Heeft u een klacht over uw apotheek?

Heeft u een klacht over uw apotheek, bespreek deze dan eerst met de beherend apotheker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u ervoor kiezen om in het vervolg naar een andere apotheek in uw buurt te gaan. Ook is het mogelijk een klacht in te dienen. Uw apotheker kan u informeren over de mogelijkheden. Ook kunt u met uw klacht terecht bij:

 

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken
E-mail: bemiddelingapotheken @xs4all.nl
Telefoon: (06) 22 92 16 49

 

Klachtencommissie Openbare Apotheek
Postbus 1136
1400 BC BUSSUM
Telefoon: (035) 697 52 61