Mondzorg zorginkoop

Mondzorg is de verzamelnaam van verschillende zorgvormen met ieder hun eigen vergoedingsregelingen. Veel van de zorg wordt vanuit de tandartsverzekering vergoed. Alleen waar sprake is van bijzondere tandheelkunde of mondzorg voor de jeugd tot 18 jaar bestaat een vergoeding vanuit de basisverzekering. Ook mondzorg die wordt verricht door de kaakchirurg wordt meestal vanuit de basisverzekering vergoed.

 

De zorg die HollandZorg vergoedt wordt geleverd door tandartsen, mondhygiënisten, kaakchirurgen en centra voor bijzondere tandheelkunde. Soms roept de tandarts de hulp van een tandprotheticus in voor het maken van implantaten.

1. Visie op zorg

Wij sluiten overeenkomsten met zorgaanbieders om te waarborgen dat zij voldoen aan prijs- en kwaliteitscriteria. Wij maken eveneens afspraken om notaverkeer voor u zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat de tandarts zoveel mogelijk rechtstreeks bij ons declareert, in plaats van de nota naar u te sturen. Vaak is dit het geval bij tandartsen waar veel van onze verzekerden gebruik van maken.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde?

Bij HollandZorg bent u vrij in het kiezen van uw zorgaanbieder. Gaat u naar een zorgaanbieder waar wij een overeenkomst mee hebben gesloten, dan hoeft u de rekening niet voor te schieten. Uw zorgaanbieder declareert dan rechtstreeks bij ons. Mocht u nog een deel zelf moeten betalen, dan ontvangt u van ons hiervoor een rekening. Met onze zorgzoeker vindt u een zorgaanbieder.

3. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgaanbieders. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen HollandZorg via (0570) 687 123 of stuur ons een e-mail.