Voorwaarden gespreid betalen verplicht eigen risico

Verplicht eigen risico in termijnen betalen

Verwacht u een bedrag verplicht eigen risico te moeten betalen, maar wilt u voorkomen dat u in één keer het hele bedrag moet betalen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. U heeft bij HollandZorg keuze uit twee manieren: betaling van het verplicht eigen risico in tien termijnen en betaling in termijnen nadat u de rekening heeft ontvangen.

Voorwaarden voor beide betalingsregelingen

 • U bent op 1 januari 2020 verzekerd bij HollandZorg en heeft in 2020 een basisverzekering bij ons;
 • U heeft, naast het verplicht eigen risico, niet gekozen voor een vrijwillig eigen risico;
 • U geeft ons toestemming de termijnbedragen automatisch van uw rekening af te schrijven;
 • U gaat ermee akkoord dat wij deze regeling beëindigen, als wij het termijnbedrag twee keer achter elkaar niet kunnen incasseren;
 • U (verzekeringnemer) kunt zichzelf en de door u verzekerde gezinsleden vanaf 18 jaar samen voor maximaal één type regeling aanmelden (of variant 1, of variant 2).
 • Is uw bankrekeningnummer nog niet bij ons bekend, bijvoorbeeld omdat uw werkgever de premie inhoudt op uw salaris? Dan hebben wij uw bankrekeningnummer nodig.

Aanvullende voorwaarden gespreid betalen in tien termijnen

 • U (verzekeringnemer) kunt zichzelf en/of de door u verzekerde gezinsleden vanaf 18 jaar aanmelden;
 • Bij uw aanmelding meldt u direct alle deelnemende verzekerden aan voor wie u het verplicht eigen risico in 10 termijnen wilt betalen. Dit kunt u niet in de loop van het jaar veranderen. Let op: voor niet aangemelde gezinsleden kunt u niet in de loop van het jaar alsnog deze of een andere betalingsregeling voor het verplicht eigen risico aanvragen;
 • U gaat ermee akkoord dat wij per aangemelde volwassen verzekerde in tien termijnen een vast bedrag van €38,50 incasseren. De eerste incasso vindt plaats eind februari 2020;
 • Heeft u aan het eind van 2020 het volledige bedrag aan verplicht eigen risico betaald, maar heeft u weinig of geen zorgkosten gemaakt? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag omstreeks mei 2021 op uw rekening terug. Rekeningen die pas in de loop van 2020 binnenkomen (bijvoorbeeld sommige ziekenhuisnota’s) en nog mee blijken te tellen voor het eigen risico van 2019, brengen wij dan alsnog bij u in rekening.
 • U (verzekeringnemer) betaalt het eigen risico namens de deelnemende verzekerden en krijgt achteraf teveel betaald eigen risico van de deelnemende verzekerden op uw rekening teruggestort. U zorgt dat u daarvoor door alle deelnemende verzekerden bent gemachtigd.

Aanvullende voorwaarden gespreid betalen na ontvangst rekening

 • De hoofdverzekerde (verzekeringnemer) kan zich aanmelden zodra er verplicht eigen risico betaald moet worden. Vanaf dat moment wordt automatisch het verplicht eigen risico van alle meeverzekerde gezinsleden vanaf 18 jaar in termijnen betaald;
 • U betaalt na aanmelding voor deze variant nog steeds alleen als zorgkosten worden gemaakt waarop het verplicht eigen risico van toepassing is;
 • U (verzekeringnemer) betaalt het eigen risico namens de deelnemende verzekerden. U zorgt dat u daarvoor door alle deelnemende verzekerden bent gemachtigd.

Aanmelden gespreid betalen