European Health Insurance Card (EHIC pas)

 

Noodzakelijke medische zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland  
Wanneer u een zorgverzekering afsluit bij HollandZorg, ontvangt u digitaal uw ‘European Health Insurance Card' (EHIC) via Mijn HollandZorg. Met de EHIC heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in:

 

  • 27 EU-landen
  • Liechtenstein, Noorwegen en IJsland
  • Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

 

Het gaat hier om de kosten die in Nederland onder de basisverzekering vallen.

Medisch noodzakelijke zorg met uw Europese zorgpas

ehic kaart - europese zorgpas

U krijgt niet in alle landen een volledige vergoeding van de kosten. Het verzekeringspakket en de dekking zijn in elk land anders. Op de website van de Europese Commissie leest u per land op welke medische zorg u kunt rekenen en er staat meer informatie over de Europese zorgpas. 

 

 

 

 

 

Let op: buitenlandse ziekenhuizen zijn meestal wel bekend met de EHIC kaart, maar dat geldt niet voor alle huisartsen, apothekers en andere zorgverleners. Neem dan contact op met de HollandZorg Alarmcentrale. Zij sturen een bewijs van verzekering naar de zorgverlener. Zij vertellen u ook of de zorg (gedeeltelijk) wordt vergoed.

Bel de Alarmcentrale bij zorg in het buitenland

Als u zorg nodig heeft buiten Nederland en buiten uw woonland, is het belangrijk dat u altijd eerst de HollandZorg Alarmcentrale belt. Onze medewerkers vertellen u namelijk bij welke zorgverlener u het beste terecht kunt met uw EHIC en of de zorg wel echt spoedeisend is. Gaat u zelf naar een zorgverlener zonder de Alarmcentrale te bellen? Dan kan het zijn dat u het bedrag moet voorschieten of dat u niet vergoed krijgt wat u verwacht. 
Het telefoonnummer van de HollandZorg Alarmcentrale is +31 (570) 687 112. Sla het op in uw telefoon, zodat u het snel kunt vinden op het moment dat u het nodig heeft. U belt de HollandZorg Alarmcentrale niet als u in Nederland zorg nodig heeft.

Waarvoor gebruikt u de EHIC kaart niet?

U kunt de European Health Insurance Card niet gebruiken voor een geplande medische behandeling in het buitenland of zorgkosten die u maakt in uw woonland. Voor zorg in uw woonland gebruikt u het S1/E106 formulier.

Meer informatie over zorg in het buitenland

Op de website van het CAK vindt u meer belangrijke informatie over zorg in het buitenland.

Europese zorgkaart voor gezinsleden

Meeverzekerde gezinsleden uit een EU-/EER-land en Zwitserland kunnen bij het CAK een EHIC pas aanvragen. Voor de aanvraag van de Europese zorgpas heeft u een ID-nummer nodig. U ontvangt hierover bericht van het CAK, zodra de ziektekostenverzekeraar in uw woonland de medeverzekering van uw gezinsleden aan het Zorginstituut Nederland heeft gemeld. U ontvangt dan voor ieder gezinslid apart een brief met een ID-nummer. Ga naar de website van het CAK.