European Health Insurance Card (EHIC pas)

Noodzakelijke medische zorg in bepaalde landen  
Wanneer u een zorgverzekering afsluit bij HollandZorg, ontvangt u automatisch de HollandZorg zorgpas met uw verzekeringsgegevens. Deze zorgpas is tegelijkertijd ook uw ‘European Health Insurance Card' (EHIC). Met uw EHIC pas heeft u recht op een vergoeding van de kosten voor noodzakelijke medische zorg, tijdens een tijdelijk verblijf in EU/EER-landen en Zwitserland.

Medisch noodzakelijke zorg met uw Europese zorgpas

ehic kaart - europese zorgpas

Bent u voor tijdelijk verblijf in een EU/EER-land of Zwitserland en heeft u noodzakelijke medische zorg nodig? Dan heeft u met uw EHIC kaart recht op een vergoeding van de kosten. U krijgt niet in alle landen een volledige vergoeding van de kosten. Het verzekeringspakket en de dekking zijn in elk land anders. Op de website van de Europese Commissie leest u per land op welke medische zorg u kunt rekenen en er staat meer informatie over de Europese zorgpas. Ook kunt u er een handige EHIC-app downloaden voor uw smartphone.

 

Let op: buitenlandse ziekenhuizen zijn meestal wel bekend met de EHIC kaart, maar dat geldt niet voor alle huisartsen, apothekers en andere zorgverleners. Het kan dus zijn dat u toch zorgkosten moet voorschieten.

De HollandZorg Alarmcentrale

Als u zorg nodig heeft in het buitenland, is het belangrijk dat u onze Alarmcentrale belt. Onze medewerkers kunnen u namelijk vertellen bij welke zorgverlener u het beste terecht kunt met uw Europese zorgkaart en of de zorg wel echt spoedeisend is. Het zou natuurlijk jammer zijn als u bij thuiskomst toch niet vergoed krijgt wat u had verwacht. U vindt het telefoonnummer van de Alarmcentrale op de EHIC pas.

Waarvoor gebruikt u de EHIC kaart niet?

U kunt de European Health Insurance Card niet gebruiken voor een geplande medische behandeling in het buitenland of zorgkosten die u maakt in uw land van herkomst. Voor zorg in uw woonland gebruikt u het 106 formulier.

Meer informatie over zorg in het buitenland

Op de website van het CAK vindt u meer belangrijke informatie over zorg in het buitenland.

Europese zorgkaart voor gezinsleden

Meeverzekerde gezinsleden uit een EU-/EER-land of Zwitserland kunnen bij het CAK een EHIC pas aanvragen. Voor de aanvraag van de Europese zorgpas heeft u een ID-nummer nodig. U ontvangt hierover bericht van het CAK, zodra de ziektekostenverzekeraar in uw woonland de medeverzekering van uw gezinsleden aan het Zorginstituut Nederland heeft gemeld. U ontvangt dan voor ieder gezinslid apart een brief met een ID-nummer. Ga naar de website van het CAK.