Man met herkwerk

Tarievenlijsten 2022

Maximumtarieven voor vergoedingen bij zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Internationaal medewerker aan het werk in de bloemenkas

Afspraken over zorg en de tarieven van zorg

Wij maken met een groot aantal zorgaanbieders afspraken over zorg en de tarieven van zorg. Wel hanteren wij maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Per zorgsoort is dit tarief 75% van het gemiddelde tarief dat gecontracteerde zorgverleners hanteren voor die bepaalde zorgsoort. Alleen voor wijkverpleging geldt een uitzondering: hier geldt 70% van het NZa-tarief. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat die een hoger tarief hanteert dan ons maximumtarief, dan betaalt u het verschil zelf.


Tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg in 2022


Lees onze verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie of kijk in het online vergoedingenoverzicht voor een verkorte weergave van de vergoedingen.