Man met herkwerk

Orthopedische schoenen

Een orthopedische schoen is een op maat gemaakte schoen of binnenschoen. Een orthopedische schoen corrigeert een voetafwijking of een beenverkorting. Een aangepaste confectieschoen valt ook onder de orthopedische schoenen. Orthopedische schoenen vallen onder de hulpmiddelenzorg.
Man met hekwerk

Vergoedingen

Voorschrift nodig voor orthopedische schoenen

U heeft voor orthopedische schoenen een voorschrift nodig van een medisch specialist.

Bruikleen of eigendom

U krijgt orthopedische schoenen in eigendom.

Vergoeding orthopedische schoenen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van orthopedische schoenen.
Basispolis
100% (eigen bijdrage tot 16 jr. € 63,- vanaf 16 jr. € 126,-)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen.

Voor een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken vergoeden wij tot maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 75% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Verzekerden jonger dan 16 jaar hebben een wettelijke eigen bijdrage van €63,50 per paar. Bent u 16 jaar of ouder? U heeft dan een wettelijke eigen bijdrage van €127,- per paar.

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische binnenschoenen en orthopedische aanpassingen aan confectieschoenen.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van orthopedische schoenen tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

De orthopedische schoenen zijn verkrijgbaar bij een (gecontracteerde) leverancier van hulpmiddelen. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier dan hoeft u vooraf geen toestemming aan te vragen. Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde leverancier bij u in de buurt.
Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier, dan moet de leverancier wel S.E.M.H. erkend zijn. U moet vooraf schriftelijk toestemming aanvragen.

Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Toestemming aanvragen

Wilt u gebruik maken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? U heeft dan vooraf toestemming van ons nodig. Stuur uw voorschrift naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden.

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.