Man met herkwerk

Transplantatiezorg

Een transplantatie is het (gedeeltelijk) vervangen van een slecht of geheel niet meer functionerend orgaan van een patiƫnt. Transplantatiezorg bestaat uit alle zorg rondom een transplantatie. De zorg is voor de gever (donor) en de ontvanger van het transplantatiemateriaal.
Man met hekwerk

Vergoedingen

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van transplantatiezorg als de zorg bestaat uit:

  1. Transplantaties van weefsels en organen, als de transplantatie is verricht in een EU-/EER-land. Als de transplantatie is verricht in een ander land dan een EU-/ EER-land moet de donor in dat land wonen en uw echtgenoot, uw geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van u zijn.
  2. Specialistische geneeskundige zorg bij de selectie van de donor.
  3. Specialistische geneeskundige zorg bij de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de donor.
  4. Behandeling van het transplantatiemateriaal als de donor is overleden.
  5. Zorg tijdens de ziekenhuisopname van de donor voor de selectie of operatie. De zorg duurt tot maximaal dertien weken na het einde van de opname. Voor zowel de leverdonoren als de ontvanger is de zorg tot maximaal zes maanden na het einde van de opname.
  6. Vervoer van de donor binnen Nederland die te maken heeft met de selectie, opname en ontslag uit een ziekenhuis, en de zorg tot dertien weken (of zes maanden) na het einde van de opname. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan komt het vervoer ten laste van de zorgverzekering van de donor.
  7. Vervoer van en naar Nederland als de donor in het buitenland woont. Het moet dan gaan om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland. Het vervoer moet plaatsvinden per laagste klasse openbaar vervoer, of per auto als dat medisch noodzakelijk is. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan komt het vervoer ten laste van de zorgverzekering van de donor.
  8. Overige kosten die een donor moet maken als hij in het buitenland woont. Bijvoorbeeld reiskosten voor een screening in het land waar de donor woont. 

Verwijzing nodig voor transplantatiezorg

Voor transplantatiezorg heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog. U heeft geen verwijzing nodig als er sprake is van een spoedeisende situatie. Bijvoorbeeld als de transplantatie niet kan worden uitgesteld.

Vergoeding transplantatiezorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van transplantatiezorg.


Basispolis
100%, na verwijzing medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen
Extra Geen
Plus Geen
Top Geen

Bent u donor? De kosten van de transplantatiezorg die u krijgt zijn voor rekening van de ontvanger van het transplantatiemateriaal. Deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering van de ontvanger.

Als de genoemde periode onder kopje 2 onderdeel 5 verstreken is, dan komen de kosten van nacontrole ten laste van uw basisverzekering. Deze kosten tellen niet mee voor uw verplicht eigen risico.

Maximumtarieven bij niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor transplantatiezorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor transplantatiezorg.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico. Dit geldt niet in de volgende situaties:

  • Als u de donor bent, komen kosten van de zorg aan u ten laste van de zorgverzekering van de ontvanger van het transplantatiemateriaal als genoemd in deze bepaling onder ‘Wat is de dekking?’, bij sub e. Is de daarin genoemde periode verstreken, dan komen de kosten van de zorg die verband houdt met de transplantatiezorg ten laste van uw basisverzekering. Zij vallen dan niet onder het verplicht eigen risico.
  • Als u de donor bent en de ontvanger van het transplantatiemateriaal heeft recht op (vergoeding van kosten van) de transplantatiezorg op grond van een zorgverzekering, dan vallen de kosten van vervoer niet onder het verplicht eigen risico. 

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor transplantatiezorg terecht in een transplantatiecentrum. Met onze zorgzoeker vindt u een ziekenhuis bij u in de buurt.

Voor meer informatie over transplantatiezorg kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden.

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.