Man met herkwerk

Ziekenvervoer

Ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto, openbaar vervoer of taxi over een enkele reisafstand van 200 kilometer:
Man met hekwerk

Ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto, openbaar vervoer of taxi over een enkele reisafstand van 200 kilometer:

 • naar een zorgaanbieder, die vergoed wordt vanuit de basisverzekering;
 • naar een Wlz-instelling waarin u verblijft. Of vanuit deze instelling naar een persoon of Wlz-instelling waar u een onderzoek of behandeling krijgt of waar u een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
 • naar uw woning of een andere woning (als u in uw woning redelijkerwijs niet de nodige verzorging kan krijgen), als u komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste twee punten of als u jonger bent dan 18 jaar en komt van een persoon of een instelling waarvan u geestelijke gezondheidszorg ontvangt die valt onder de Jeugdwet.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor vergoeding van ziekenvervoer als u:

 • nierdialyses moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • zich uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen;
 • zo slecht ziet dat u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen;
 • jonger bent dan 18 jaar en u aangewezen bent op intensieve kindzorg.
 • u bent aangewezen tot geriatrische revalidatiezorg.
 • u bent aangewezen op dagbehandeling die in een groep wordt verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking.

Kosten van overnachtingen
U heeft recht op vergoeding van kosten van logeren in plaats van (een vergoeding van kosten van) ziekenvervoer:

 • als u recht heeft op ziekenvervoer; en
 • dit vervoer op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig is; en
 • het logeren doelmatiger en minder belastend is voor u dan het dagelijks op en neer reizen van huis naar de behandellocatie.

U heeft dan recht op vervoer voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en op vergoeding van kosten van twee of meer overnachtingen in de buurt van de behandellocatie. De vergoeding voor de kosten van overnachtingen bedraagt maximaal €77,50 per nacht. U regelt uw overnachting zelf.

Onder ziekenvervoer valt ook vervoer in bijzondere situaties:

 • U bent in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening en voor consulten, onderzoek en controles, die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, langdurig aangewezen op vervoer. Het niet vergoeden van dat vervoer is voor u bijzonder onredelijk. In de verzekeringsvoorwaarden leest u hoe wij dat bepalen.
 • Het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om begeleiding van een verzekerde die jonger dan zestien jaar is. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van twee begeleiders.
 • Vervoer met een ander vervoermiddel dan per auto of het openbaar vervoer, als het vervoer per auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.
 • Vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.

Aanvraagformulier invullen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor ziekenvervoer, stuurt u ons een aanvraagformulier dat is ingevuld door uw huisarts of een medisch specialist.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van ziekenvervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer.

 • De vergoeding van ziekenvervoer per auto is € 0,32 per kilometer. Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route volgens de meest recente versie van de routeplanner van de ANWB (https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner) door invoering van de postcode van herkomst en de postcode van bestemming.
 • Vergoeding per openbaar vervoer geldt alleen voor de laagste klasse van het openbaarvervoermiddel.
 • Maakt u gebruik van gecontracteerd taxivervoer, dan is de vergoeding 100%. Wij hanteren een maximumvergoeding voor ziekenvervoer door een niet-gecontracteerd taxibedrijf. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van vervoer vanaf uw woonadres naar de plaats waar u zorg krijgt in Nederland. Er moet sprake zijn van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast heeft u recht op vergoeding van vervoer van één begeleider als de begeleiding medisch noodzakelijk is.

Als voorwaarde geldt dat het medisch gezien niet verantwoord is dat u zelf met een eigen vervoermiddel reist naar de plaats van de behandeling. U bent dan aangewezen op het openbaar vervoer. Alleen als het reizen per openbaar vervoer voor u ook niet medisch verantwoord is, heeft u recht op vergoeding van vervoer per taxi of met een particuliere auto. Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route volgens de routeplanner van de ANWB (route.anwb.nl/routeplanner).

Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk  geen 
No Risk II  geen 

Binnen de maximale vergoeding per kalenderjaar vergoeden wij:

 • de wettelijke eigen bijdrage voor ziekenvervoer;
 • de kosten van openbaar vervoer met de laagste klasse;
 • de kosten van vervoer met een door ons gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,70 per kilometer voor vervoer door een niet-gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,30 per kilometer voor vervoer met een particuliere auto.

Eigen bijdrage ziekenvervoer

Voor ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage van maximaal €111,- per kalenderjaar. De wettelijke eigen bijdrage geldt ook voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie als u gebruik maakt van een overnachting. Bekijk de polisvoorwaarden (pdf) voor de situaties waarin de wettelijke eigen bijdrage niet geldt.
Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U mag voor ziekenvervoer uw eigen auto gebruiken of die van iemand anders. Voor ziekenvervoer met de taxi mag u gebruik maken van een taxivervoerder. Voor ziekenvervoer met het openbaar vervoer mag u gebruik maken van een openbaar vervoerbedrijf.

Gecontracteerd ziekenvervoer (taxivervoer)
Bent u aangewezen op taxivervoer en wilt u een gecontracteerd bedrijf kiezen? Laat u dan vervoeren door ZCN. Ziekenvervoer van ZCN rijdt 7 dagen per week, 24 uur per dag, in het hele land. Reserveer minimaal 24 uur van tevoren via:

 • Telefoon: 085-4879800 (van 8.30 – 17.00 uur)
 • Website: www.zcnvervoer.nl

U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Aankomst en vertrek
U reserveert een rit door een vertrektijd of de gewenste aankomsttijd aan te geven. Bij een gewenst aankomsttijdstip zal ZCN in overleg het vertrektijdstip bepalen. De taxi mag maximaal 15 minuten vóór, tot maximaal 15 minuten ná het afgesproken tijdstip komen om u op te halen. Als u bijvoorbeeld om 10.00 uur opgehaald wilt worden, rijdt de taxi dus tussen 09.45 en 10.15 uur bij u voor.

Route
Bij ziekenvervoer reist u samen met andere passagiers. Daardoor reist u misschien niet altijd via de kortste route naar uw bestemming. Hierbij geldt een maximum extra rijtijd van een half uur. De chauffeur zorgt dat u altijd minstens 10 minuten en maximaal 30 minuten voor uw afspraak arriveert.

Retourritten
Een retourrit kun u op dezelfde dag bestellen. De taxi haalt u dan binnen 30 minuten op. Wanneer u de retourrit eerder bestelt dan staat de taxi uiteraard op het doorgegeven tijdstip klaar. Als u dialyse, chemotherapie of een bestraling hebt gehad, brengt ZCN u direct naar huis (zonder andere passagiers).

Terugbelservice
Het is prettig als u weet dat de taxi eraan komt. Als u gebruik maakt van de terugbelservice wordt u 5 tot 10 minuten voordat de taxi arriveert door de chauffeur gebeld. Bij de ritreservering kunt u aangeven dat u gebruik wil maken van de terugbelservice. Geeft u wel door op welk telefoonnummer u te bereiken bent?

Hulp door de chauffeur?
De chauffeur helpt u graag (wanneer gewenst) bij het in- en uitstappen. Als u het fijn vindt, begeleidt de chauffeur u ook van de voordeur naar de taxi en andersom. Verder maakt de chauffeur uw veiligheidsgordel vast en/of zet deze uw rolstoel vast en draagt uw bagage.

Let op
Maakt u voor het ziekenvervoer gebruik van een taxibedrijf waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners (PDF).

Toestemming ziekenvervoer aanvragen

U moet schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat het vervoer plaatsvindt. U moet ook voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons hebben voor vergoeding van kosten van overnachtingen. Bij de aanvraag voor het vervoer of de overnachtingen moet u de reden van de aanvraag en het voorschrift meesturen.

Voor vergoeding van begeleiding heeft u ook vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig.

Vraagt u toestemming voor vergoeding van uw begeleiding? Stuur ons dan ook (een kopie van) de verwijzing en een toelichting van de verwijzer op de noodzaak van de begeleiding.

Uw aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden.

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.