Voorwaarden en reglementen 2020

HollandZorg Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorwaarden en reglementen van de HollandZorg Basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen. 

Met de HollandZorg basisverzekering heeft u recht op de meeste noodzakelijk zorg, zoals huisartsenzorg, ziekenhuisopname en spoedeisende hulp. U kunt uw basisverzekering aanvullen met een aanvullende verzekering.

Verzekeringsvoorwaarden 2020

Zorgverzekeringskaarten

Sinds 2017 maken alle zorgverzekeraars documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten ‘zorgverzekeringskaarten’. Hieronder vindt u de kaarten van onze basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekeringen.

 

Algemeen

Alternatieve geneeswijzen

Fysiotherapie en oefentherapie             

Geneesmiddelen        

Hulpmiddelen             

Kraamzorg  

Medisch specialistische zorg   

Mondzorg   

Niet-gecontracteerde zorg

Stoppen met roken

GGZ

PGB

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

Overig

Voorwaarden 2021

Bent u op zoek naar de voorwaarden 2021? Deze vind u hier.

 

Voorwaarden 2021