Man met herkwerk

Voorwaarden en reglementen 2021

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorwaarden en reglementen van de HollandZorg zorgverzekeringen. Zorgverzekeringen speciaal voor tijdelijke arbeidsmigranten.
Man met hekwerk

De voorwaarden van de verzekeringen zijn onderverdeeld in:

Zorgverzekeringskaarten

Alle zorgverzekeraars maken documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten ‘zorgverzekeringskaarten’. Hieronder vindt u de kaart van onze basisverzekering, als u zelf de zorgverzekering bij ons heeft afgesloten.

Overige documenten HollandZorg zorgverzekeringen

Algemeen

Alternatieve geneeswijzen

Gecombineerde leefstijlinterventie

Fysiotherapie en oefentherapie

Geneesmiddelen

Hulpmiddelen

Kraamzorg

Medisch specialistische zorg

Mondzorg

Niet-gecontracteerde zorg

Stoppen met roken

GGZ

PGB

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

Overig

Voorwaarden 2022


Op zoek naar de voorwaarden en reglementen van 2022? Bekijk dan de pagina Documenten 2022.