Tarievenlijsten 2016

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Wij maken met een groot aantal zorgaanbieders afspraken over zorg en de tarieven van zorg. Gaat u voor bepaalde zorg naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Er kunnen dan maximumtarieven gelden. In onze tarievenlijsten staan de maximumtarieven per zorgsoort. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven? Het verschil is dan voor uw eigen rekening.

Tarievenlijsten voor niet-gecontracteerde zorg

Lees onze verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie of kijk in het online overzicht vergoeding zorgverzekering voor een verkorte weergave van de vergoedingen.