Internationaal werkende werkzaam in de bouw

Voorwaarden en reglementen 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorwaarden en reglementen van de HollandZorg zorgverzekeringen. Zorgverzekeringen speciaal voor tijdelijke arbeidsmigranten.
Internationaal werkende werkzaam in de bouw

Overzicht voorwaarden en reglementen

De voorwaarden van de verzekeringen zijn onderverdeeld in:

Overige documenten en regelingen

Algemeen

Alternatieve geneeswijzen

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Fysiotherapie en oefentherapie

Geneesmiddelen

De lijst met voorkeursgeneesmiddelen van het afgelopen jaar vindt u op de pagina Voorkeursbeleid.

Hulpmiddelen

Kraamzorg

Medisch specialistische zorg

Tandheelkundige zorg

Niet-gecontracteerde zorg

Een overzicht van de Tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg vindt u hier.

GGZ

PGB

Let op: Aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

Overig