Man met herkwerk
Man met hekwerk

Diabetes hulpmiddelen

Diabeteshulpmiddelen zoals bedoeld in de basisverzekering zijn lancetten, teststrips en insulinepennen. Met een lancet en een teststrip kunt u de bloedsuikerwaarde in uw bloed bepalen. Met een insulinepen kunt u zelf insuline toedienen.

Een lancet is een soort naaldje. U plaatst de lancet in een prikapparaatje (de bloedafnameapparatuur). Met het apparaatje kunt u zichzelf een prik geven. Het druppeltje bloed dat verschijnt plaatst u op een teststrip. Deze teststrip kan dan worden 'gelezen' door de bloedglucosetestmeter. Zo kunt u eenvoudig de bloedsuikerwaarde in uw bloed bepalen.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor lancetten en teststrips in aanmerking komen wanneer u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft die met insuline wordt behandeld. Slikt u nog pillen tegen het te hoge suikergehalte maar overweegt uw arts een behandeling met insuline? Ook dan kunt u (tijdelijk) gebruikmaken van teststrips en lancetten.

Wanneer u voor de behandeling van diabetes insuline nodig heeft, dan heeft u recht op insulinepennen.

Voorschrift nodig voor diabeteshulpmiddelen

U heeft voor lancetten en teststrips een voorschrift nodig van een arts of diabetesverpleegkundige. Op het voorschrift moet de indicatie en omschrijving van de gewenste voorziening staan.

Eigendom of bruikleen?

U krijgt lancetten en teststrips in eigendom.

Vergoeding diabeteshulpmiddelen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op diabeteshulpmiddelen:

Het aantal diabeteshulpmiddelen dat u krijgt, hangt af van uw diabetes:

  Aantal hulpmiddelen
U bent voor uw diabetes uitbehandeld met pillen om uw bloedsuiker te verlagen en uw arts overweegt behandeling met insuline. maximaal 100 teststrips/lancetten (eenmalig)
U gebruikt voor de behandeling van uw diabetes een tot twee insuline-injecties per dag maximaal 100 teststrips/lancetten per drie maanden*
U gebruikt voor de behandeling van uw diabetes drie of meer insuline-injecties per dag of u maakt gebruik van een insulinepomp. maximaal 400 teststrips/lancetten per drie maanden*
In alle gevallen per drie jaar maximaal twee insulinepennen

*) Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen wij toestemming geven voor meer teststrips en lancetten. U kunt deze toestemming schriftelijk aanvragen. Met uw aanvraag stuurt u het voorschrift van een arts of diabetesverpleegkundige mee.

Voor meer informatie zie bijlage 2 van het Reglement Hulpmiddelen (PDF).

Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (PDF). Een hulpmiddel dat wij in eigendom verstrekken vergoeden wij dan tot maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 75% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor lancetten en teststrips.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten lancetten en teststrips tellen mee voor uw verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt met een voorschrift van een arts of diabetesverpleegkundige terecht bij een gecontracteerde leverancier of apotheek. De leverancier of apotheek beoordeelt namens HollandZorg of u in aanmerking komt voor teststrips en/of lancetten.

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde leverancier bij u in de buurt.

Wilt u gebruik maken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? U heeft dan vooraf toestemming van ons nodig. U kunt alleen terecht bij een apotheek of een S.E.M.H. erkende leverancier van hulpmiddelen.

Toestemming aanvragen

Wilt u gebruik maken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Of wilt u een hoger aantal teststrips of lancetten aanvragen? U heeft dan vooraf toestemming van ons nodig. Stuur uw voorschrift met offerte naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.