Man met herkwerk
Man met hekwerk

Incontinentiemateriaal

Incontinentiematerialen zijn hulpmiddelen die urine en ontlasting opnemen, afvoeren of opvangen.

Voorbeelden van incontinentiematerialen zijn:

  • urineopvangzakken;
  • stomamaterialen;
  • katheters met blaasvloeistoffen;
  • incontinentie-absorbtiemateriaal;
  • spoelapparatuur (anaal);
  • breukbanden.

Een plaswekker valt niet onder de vergoeding van incontinentiematerialen. Bekijk hier de vergoeding van een plaswekker.

Vergoedingen

Voorschrift nodig voor incontinentiemateriaal

U heeft voor incontinentiemateriaal een voorschrift nodig van een arts of gespecialiseerde verpleegkundige.

Bruikleen of eigendom?

U krijgt incontinentiemateriaal in eigendom.

Vergoeding incontinentiemateriaal 

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van incontinentiematerialen.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen
No Risk geen
No Risk II geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Gaat u voor incontinentiemateriaal naar een apotheek of leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding voor hulpmiddelen van niet-gecontracteerde zorgverleners. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (PDF). Een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken vergoeden wij tot maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 75% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor incontinentiematerialen geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van het incontinentiemateriaal tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Het incontinentiemateriaal is verkrijgbaar bij een gecontracteerde apotheek of leverancier van hulpmiddelen. Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde apotheek of leverancier van hulpmiddelen.

Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener voor de levering van het incontinentiemateriaal? De niet-gecontracteerde zorgverlener moet nog altijd een apotheek of een S.E.M.H. erkende leverancier van hulpmiddelen zijn.

Voor meer informatie kunt u bellen naar onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.