Man met herkwerk
Man met hekwerk

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. U kunt een mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorg ontvangt of als u mantelzorger bent.

Vergoedingen

In 2022 heeft u vanuit onze aanvullende verzekeringen Plus en Top recht op vergoeding van een mantelzorgmakelaar.
Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk geen
No Risk II
geen

Let op: de kosten van de inzet van de mantelzorgmakelaar kunnen niet door de mantelzorger én door degene die de mantelzorg krijgt, worden gedeclareerd

Eigen bijdrage

Wij vergoeden 80% van de kosten van een mantelzorgmakelaar tot een maximumbedrag per kalenderjaar. Kosten boven het maximumbedrag zijn voor uw eigen rekening.

Geen eigen risico

U heeft geen eigen risico voor vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen.

Bij wie kunt u terecht?

Een mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) mag de zorg verlenen. Kijk op de website van de BMZM voor meer informatie.
Bij vragen of voor meer informatie kunt u ook bellen naar onze Klantenservice: +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.