Man met herkwerk

Onderzoek naar kanker bij kinderen

Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op vergoeding van kosten van diagnostiek, coordinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal.
Man met hekwerk

Vergoedingen

Verwijzing nodig voor onderzoek naar kanker bij kinderen

De verzekerde heeft voor onderzoek naar kanker bij kinderen een verwijzing nodig van een huisarts, een medisch specialist, klinisch technoloog of een arts verstandelijk gehandicapten.

Vergoeding onderzoek naar kanker bij kinderen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van onderzoek naar
Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk geen
No Risk II geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u voor onderzoek naar kanker bij kinderen naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding. In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor onderzoek naar kanker bij kinderen.

Eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen verplicht of vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) mag de zorg verlenen. U kunt voor meer informatie ook bellen met onze Klantenservice +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden.

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.