Man met herkwerk
Man met hekwerk

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg is zorg die grenst aan huisartsenzorg. Hiervoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aparte prestatiebeschrijvingen vastgesteld.

De overige geneeskundige (huisartsen)zorg omvat:

  • geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten.

Onder de overige geneeskundige (huisartsen)zorg valt niet de preventieve voetzorg.

Vergoedingen

Verwijzing nodig

Voor overige geneeskundige zorg heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op deze vergoeding.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor overige geneeskundige (huisartsen)zorg.

Geen eigen risico

De kosten van overige geneeskundige (huisartsen)zorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Voor geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten kunt u terecht bij een gekwalificeerde en landelijk geregistreerde arts, waarvan de criteria zijn bepaald door de Registratie commissie Geneeskundige Specialisten (RGS) van de KNMG.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.