Man met herkwerk

Verblijf

Met verblijf bedoelen we de opname gedurende een onafgebroken periode van maximaal 1095 dagen.
Man met hekwerk

Een onderbreking van de opname van maximaal dertig dagen telt niet mee voor de onafgebroken periode van 1095 dagen. Weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen.

De zorg omvat niet:

 • verblijf dat u nodig heeft in verband met een psychische stoornis of beperking als u jonger bent dan 18 jaar;
 • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg);
 • eerstelijnsverblijf.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de opname medisch noodzakelijk is in verband met:

Verwijzing nodig voor verblijf

Voor verblijf heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, tandarts of verloskundige. U heeft geen verwijzing nodig als er sprake is van een spoedeisende situatie.

Vergoeding verblijf

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van verblijf:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%

Aanvullende verzekering

Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen
No Risk geen
No Risk II
geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor verblijf.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van verblijf mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, kunt u voor verblijf terecht bij de volgende zorgverlener:

 • ziekenhuis;
 • revalidatiecentrum;
 • psychiatrisch ziekenhuis;
 • beademingscentrum;
 • centrum voor erfelijkheidsadvisering;
 • instelling voor geriatrische revalidatiezorg;
 • instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Toestemming aanvragen

 • U heeft vooraf toestemming van ons nodig als het gaat om een opname voor:
 • behandelingen die voorkomen op de Lijst met vooraf aan te vragen verrichtingen (PDF);
 • behandelingen die voorkomen op de Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie (PDF);
 • revalidatiezorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder;
 • zintuiglijk gehandicaptenzorg;
 • gespecialiseerde ggz door een niet-gecontracteerde aanbieder;
 • gespecialiseerde ggz voor het tweede jaar aaneengesloten verblijf en voor het derde jaar aaneengesloten verblijf. Bij de aanvraag moet u telkens (een kopie van) de landelijke checklist LGGZ (PDF) meesturen.

Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandeld arts meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen. Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden.

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.