Bariatrische chirurgie

Vergoeding zorgverzekering 2021

1. Wat is bariatrische chirurgie?

2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

3. Verwijzing nodig voor bariatrische chirurgie

4. Vergoeding bariatrische chirurgie in 2021

5. Wettelijke eigen bijdrage

6. Eigen risico

7. Bij wie kunt u terecht?

1. Wat is bariatrische chirurgie?

Met bariatrische chirurgie worden maagoperaties bedoeld die uitgevoerd worden bij mensen met overgewicht. Het doel is het verminderen van het gewicht. Voorbeelden zijn de gastric bypass, gastric sleeve en duodenal switch.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

  • Er moet sprake zijn van de diagnose morbide obesitas, dat wil zeggen BMI > 40 kg/m2 óf een BMI tussen de 35 en 40 kg/m2 met ernstige comorbiditeit (bijv. diabetes, onbehandelbare hypertensie, te hoog cholesterol);
  • Er moet sprake zijn van last resort (dit betekent dat er o.a. meerdere gedocumenteerde afvalpogingen onder deskundige leiding van een diëtist zijn geweest);
  • Het traject is gericht op leefstijlverandering, waarbij ook cognitieve gedragstherapie wordt toegepast.

Uw arts bepaalt of u aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor bariatrische chirurgie.

3. Verwijzing nodig voor bariatrische chirurgie

U heeft voor bariatrische chirurgie een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

4. Vergoeding bariatrische chirurgie in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van kosten van bariatrische chirurgie als u voldoet aan de voorwaarden.

 

Zorgverzekering                                                 Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg als u voldoet aan de voorwaarden

5. Wettelijke eigen bijdrage

Voor bariatrische chirurgie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

6. Eigen risico

De kosten van bariatrische chirurgie tellen mee voor uw verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor bariatrische chirurgie terecht bij een bariatrisch chirurg in een ziekenhuis.


Met onze zorgzoeker vindt u een ziekenhuis bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering