Diëtetiek

Vergoeding diëtetiek 2020

  1. Wat is diëtetiek?
  2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
  3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorg
  4. Vergoeding diëtetiek in 2020
  5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners 
  6. Geen wettelijke eigen bijdrage
  7. Eigen risico
  8. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is diëtetiek?

Diëtetiek is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Het is ook behandeling door dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van ziekten of klachten die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden. Diëtetiek krijgt u van een diëtist.

 

U heeft geen recht op diëtetiek als u deze zorg al ontvangt voor dezelfde aandoening in het kader van ketenzorg of in het kader van gecombineerde leefstijlinterventie.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van diëtetiek als u bijvoorbeeld aangepaste voeding of een speciaal dieet nodig heeft vanwege een aandoening.

3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorg

Afgegeven door een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, bedrijfsarts of specialist ouderengeneeskunde. Als u een rekening indient, stuurt u dan een kopie van de verwijzing mee.

 

Let wel op! U heeft geen verwijzing nodig als u naar een diëtist wilt gaan die de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond. Op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kunt u zien of dit het geval is. De betreffende diëtist heeft dan ‘DT’ onder zijn/haar naam staan.

4. Vergoeding diëtetiek in 2020

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van diëtetiek.
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering maximaal drie behandeluren per kalenderjaar

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen
No Risk geen
No Risk II geen

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor diëtetiek naar een diëtist met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor diëtetiek.

7. Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan tellen de kosten van diëtetiek mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • diëtetiek voor de ziekte van Parkinson: een diëtist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze diëtisten zijn te vinden op onze zorgzoeker. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018;
  • overige diëtetiek: een diëtist.


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering