Erfelijkheidsadvies

Vergoeding zorgverzekering 2021

 1. Wat is erfelijkheidsadvies?
 2. Verwijzing nodig voor erfelijkheidsadvies
 3. Vergoeding erfelijkheidsadvies in 2021
 4. Geen wettelijke eigen bijdrage
 5. Maximumtarieven bij niet-gecontracteerde zorgverleners
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is erfelijkheidsadvies?

Erfelijkheidsadvies bestaat uit:

 • onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door een stamboomonderzoek, een chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, een ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek;
 • advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen, of de gebleken hogere kans daarop;
 • psychosociale begeleiding door het advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen;
 • onderzoek bij andere personen dan uzelf als dat nodig is voor het advies aan u. In dat geval kunnen andere personen ook advies krijgen.

2. Verwijzing nodig voor erfelijkheidsadvies

U heeft voor erfelijkheidsadvies een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De verwijzing is 12 maanden geldig, gerekend vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

3. Vergoeding erfelijkheidsadvies in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van erfelijkheidsadvies:
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100%

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor erfelijkheidsadvies.

5. Maximumtarieven bij niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor erfelijkheidsadvies naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van erfelijkheidsadvies mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor erfelijkheidsadvies terecht bij een centrum voor erfelijkheidsadvisering.

Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering