Ergotherapie

Vergoeding ergotherapie 2021

  1. Wat is ergotherapie?
  2. Verwijzing bij niet-gecontracteerde zorgverlener
  3. Vergoeding ergotherapie in 2021
  4. Maximumvergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener
  5. Geen wettelijke eigen bijdrage
  6. Eigen risico
  7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is ergotherapie?

Ergotherapie omvat de zorg die ergotherapeuten plegen te bieden. Ergotherapie heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid te bevorderen of te herstellen. Een ergotherapeut geeft de ergotherapie.

 

Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten ergotherapie als bedoeld op de pagina Voorwaardelijk toegelaten zorg.

2. Verwijzing bij niet-gecontracteerde zorgverlener

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant, of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Dit geldt niet wanneer de zorgverlener gecontracteerd is én de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond. Bij het indienen van uw factuur, stuurt u een kopie van de verwijzing mee (dit geldt alleen als er een verwijzing nodig was).

3. Vergoeding ergotherapie in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van ergotherapie:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor ergotherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ergotherapie.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van ergotherapie tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • ergotherapie voor de ziekte van Parkinson: een ergotherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze ergotherapeuten zijn te vinden op onze zorgzoeker. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018;
  • overige ergotherapie: een ergotherapeut.


Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering