Gecombineerde leefstijlinterventie

Vergoeding zorgverzekering in 2021

 1. Wat is gecombineerde leefstijlinterventie?
 2. Vergoeding gecombineerde leefstijlinterventie in 2021
 3. Verwijzing nodig
 4. Geen wettelijke eigen bijdrage
 5. Geen eigen risico
 6. Bij wie kunt u terecht?
 7. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is gecombineerde leefstijlinterventie?

U heeft recht op een gecombineerde leefstijlinterventie, als u minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) heeft volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. Een gecombineerde leefstijlinterventie omvat een combinatie van interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering. Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt in de vorm van een zorgprogramma aangeboden. Het zorgprogramma bestaat uit individuele sessies en sessies die in groepsverband worden aangeboden en maakt onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden.


U heeft recht op de zorgprogramma's die staan in de lijst Aangewezen zorgprogramma’s gecombineerde leefstijlinterventie. Deze lijst kan tussentijds wijzigen.

2. Vergoeding gecombineerde leefstijlinterventie in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2019 recht op vergoeding van gecombineerde leefstijlinterventie.
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100%

3. Verwijzing nodig

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts.

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor gecombineerde leefstijlinterventie.

5. Geen eigen risico

De kosten van gecombineerde leefstijlinterventie tellen niet mee voor het eigen risico.

6. Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

 • zorgaanbieder, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en als leefstijlcoach staat geregistreerd in het register van de Beroepsvereniging van Leefstijlcoaches Nederland (BLCN);
 • fysiotherapeut, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van een relevante beroepsvereniging;
 • oefentherapeut, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;
 • diëtist, die minimaal voldoet aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach en die met aantekening 'leefstijlcoaching' staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Via onze Zorgzoeker kunt u direct zoeken naar een gecontracteerde zorgverlener.

7. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor een gecombineerde leefstijlinterventie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met onze afdeling Zorgservice via +31 (0)570 687 470. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering