Hospicezorg

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat is hospicezorg?
  2. Vergoeding hospicezorg in 2021
  3. Eigen bijdrage
  4. Geen eigen risico
  5. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een hospicezorg?

Een hospice is een instelling die verblijf en verzorging biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospicezorg of palliatieve zorg is erop gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

In een hospice werken verpleegkundigen en verzorgenden die verpleegkundige zorg verlenen. Veel hospices hebben ook een arts in dienst. Hospicezorg wordt ook verleend op een hospiceafdeling van een verpleeghuis en een ziekenhuis. Daarnaast kunt u voor hospicezorg ook naar een bijna-thuis-huis. Het verschil met een hospice is dat in een bijna-thuis-huis alleen vrijwilligers werken. De verpleegkundige zorg wordt verleend door de thuiszorg. De eigen huisarts verleent dan de medische zorg.

2. Vergoeding hospicezorg in 2021

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top bieden wij een vergoeding van de kosten van de eigen bijdrage die het hospice bij u in rekening brengt:
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering geen

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus € 35,- per dag voor maximaal twee maanden per kalenderjaar
Top € 35,- per dag voor maximaal twee maanden per kalenderjaar
No Risk geen
No Risk II geen

3. Eigen bijdrage

Voor uw verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis geldt een eigen bijdrage. De hospice of bijna-thuis-huis brengt de kosten zelf bij u in rekening. De eigen bijdrage is een vergoeding voor onder andere het onderhoud van het pand, de energie en de maaltijden die u gebruikt.

4. Geen eigen risico

Voor het verblijf en verzorging in een hospice of bijna thuis huis geldt geen eigen risico.

5. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor hospicezorg terecht in een ‘Bijna Thuis Huis’, een zelfstandig hospice of een hospice-unit van een verpleeghuis en een ziekenhuis.

Voor vragen over hospicezorg kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering