Huisartsenzorg

Vergoeding zorgverzekering 2020

  1. Wat is huisartsenzorg?
  2. Vergoeding huisartsenzorg in 2020
  3. Geen wettelijke eigen bijdrage
  4. Geen eigen risico
  5. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is huisartsenzorg?

Huisartsenzorg is zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Onder huisartsenzorg valt niet een preventieve griepvaccinatie. Ook laboratoriumonderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts valt niet onder de zorg.

2. Vergoeding huisartsenzorg in 2020

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2019 recht op de vergoeding van kosten van huisartsenzorg.

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100%

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen
No Risk geen
No Risk II geen

3. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor huisartsenzorg.

4. Geen eigen risico

De kosten van huisartsenzorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

Laat een (huis)arts onderzoek door anderen uitvoeren en worden de kosten hiervoor apart in rekening gebracht? Deze kosten kunnen dan wel onder het eigen risico vallen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk bij (laboratorium)onderzoeken in een ziekenhuis.

5. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor huisartsenzorg terecht bij huisartsen. De huisarts kan zelfstandig gevestigd zijn of werken in een huisartsendienstenstructuur (huisartsenpost) of een huisartsencentrum. Een andere persoon mag de zorg verlenen onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts. Bijvoorbeeld een praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH).

 

Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. Voor vragen over huisartsenzorg kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering