Ketenzorg

Vergoeding zorgverzekering 2020

  1. Wat valt er onder ketenzorg?
  2. Verwijzing nodig voor ketenzorg
  3. Vergoeding ketenzorg in 2020
  4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  5. Geen wettelijke eigen bijdrage
  6. Eigen risico
  7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat valt er onder ketenzorg?

Ketenzorg is zorg die wordt bekostigd met toepassing van de op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg vastgestelde beleidsregel voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. Ketenzorg bestaat uit een voor een bepaalde aandoening opgesteld zorgprogramma waarbij verschillende zorgaanbieders zijn betrokken. Voor dat hele zorgprogramma geldt één tarief. Doel is dat zorgaanbieders nauw samenwerken en de zorg voor de patiënt goed afstemmen.

 

Ketenzorg kan er zijn voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, vasculair risicomanagement (hartfalen), voor verzekerden met COPD en astma.

2. Verwijzing nodig voor ketenzorg

U heeft voor ketenzorg een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

3. Vergoeding ketenzorg in 2020

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van ketenzorg:

Zorgverzekering                                    Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een gecontracteerde zorggroep

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen
No Risk geen
No Risk II geen

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u voor ketenzorg naar een zorggroep met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding. In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ketenzorg.

6. Geen eigen risico

De kosten tellen niet mee voor het verplicht of vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

Een gecontracteerde zorggroep mag de zorg verlenen. Met onze zorgzoeker vindt u eenvoudig een gecontracteerde zorggroep bij u in de buurt. Of bel met onze Klantenservice +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering