Lensimplantaties

Vergoeding lensimplantatie 2020

  1. Wat is lensimplantatie?
  2. Vergoeding lensimplantatie
  3. Eigen bijdrage
  4. Eigen risico
  5. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is lensimplantatie?

Bij een lensimplantatie wordt een 'extra' lens in het oog geïmplanteerd, die altijd blijft zitten. Door een lensimplantatie hoeft u mogelijk geen bril of lenzen meer te dragen.

2. Vergoeding lensimplantatie

U kunt vanuit uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen in een aantal gevallen een vergoeding krijgen voor een lensimplantatie. 

 

Bij bepaalde medische indicaties kunt u een vergoeding vanuit de basisverzekering krijgen voor lensimplantaties. Bijvoorbeeld bij een staaroperatie of contactlens-intolerantie. De medische indicatie moet blijken uit de verwijzing van de huisarts of medisch specialist. U heeft vooraf onze toestemming nodig bij vergoeding vanuit de basisverzekering.

 

Als er een multifocale of torische lens geplaatst moet worden en deze niet vergoed wordt uit de basisverzekering, bestaat de mogelijkheid voor vergoeding van de (meer)kosten vanuit de aanvullende verzekering.


Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op een vergoeding van maximaal €500,- voor een lensimplantatie. Dit geldt niet voor lensimplantaties die voor vergoeding op grond van de basisverzekering in aanmerking komen.
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100% (bij medische noodzaak en bij een door ons gecontracteerde zorgaanbieder)

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top maximaal € 500,- voor de totale behandeling van beide ogen samen voor de gehele verzekerde periode

3. Eigen bijdrage

Voor lensimplantaties geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Wij vergoeden lensimplantaties vanuit de aanvullende verzekering tot een maximumbedrag. Zijn de kosten van de lensimplantatie hoger dan de maximumvergoeding, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

4. Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan telt de behandeling vanuit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tellen niet mee voor het eigen risico.

5. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor lensimplantaties naar een ziekenhuis of een oogkliniek gaan. Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt.

 

Gaat u naar een ziekenhuis of oogkliniek met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.


Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering