Mechanische beademing

Vergoeding zorgverzekering 2021

 1. Wat is mechanische beademing?
 2. Verwijzing nodig voor mechanische beademing
 3. Vergoeding mechanische beademing in 2021
 4. Geen wettelijke eigen bijdrage
 5. Eigen risico
 6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is mechanische beademing?

Mechanische beademing is beademing van iemand die zelf niet of slecht kan ademen. Een beademingsapparaat geeft de persoon een mengsel van lucht en zuurstof en voert de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide af.

Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij u thuis. Wanneer de beademing thuis plaats vindt dan is dit op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

2. Verwijzing nodig voor mechanische beademing

U heeft voor mechanische beademing een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of klinisch technoloog.

3. Vergoeding mechanische beademing in 2021

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van mechanische beademing.
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100%


Vindt de mechanische beademing plaats in een beademingscentrum, dan valt onder deze zorg:

 • De noodzakelijke mechanische beademing;
 • De medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging die te maken hebben met de mechanische beademing.

Vindt de mechanische beademing plaats bij u thuis, dan valt onder deze zorg:

 • De apparatuur voor de mechanische beademing. Het beademingscentrum stelt de apparatuur voor elke behandeling gebruiksklaar ter beschikking.
 • De medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging die te maken hebben met de mechanische beademing;
 • een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten (stroomkosten).

Voor een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten bij mechanische beademing bij u thuis moet u een ingevuld en ondertekend declaratieformulier stroomkosten thuisbeademing bij ons indienen.

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor mechanische beademing.

5. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van mechanische beademing mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

6. Bij wie kunt u terecht?

Een beademingscentrum mag de zorg verlenen. Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij u thuis op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum. Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering