Onderzoek naar kanker bij kinderen

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat houdt onderzoek naar kanker bij kinderen in?
  2. Verwijzing nodig voor onderzoek naar kanker bij kinderen
  3. Vergoeding onderzoek naar kanker in 2021
  4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  5. Geen wettelijke eigen bijdrage
  6. Eigen risico
  7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat houdt onderzoek naar kanker bij kinderen in?

Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op vergoeding van kosten van diagnostiek, coordinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal.

2. Verwijzing nodig voor onderzoek naar kanker bij kinderen

De verzekerde heeft voor onderzoek naar kanker bij kinderen een verwijzing nodig van een huisarts, een medisch specialist, klinisch technoloog of een arts verstandelijk gehandicapten.

3. Vergoeding onderzoek naar kanker bij kinderen in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van onderzoek naar kanker bij kinderen:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen
No Risk geen
No Risk II geen

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u voor onderzoek naar kanker bij kinderen naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding. In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor onderzoek naar kanker bij kinderen.

6. Eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen verplicht of vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) mag de zorg verlenen. U kunt voor meer informatie ook bellen met onze Klantenservice +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering