Stoppen met roken-programma

Vergoeding stoppen met roken 2020

  1. Wat is een 'stoppen met roken'-programma?
  2. Vergoeding stoppen met roken in 2020
  3. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners
  4. Geen wettelijke eigen bijdrage
  5. Eigen risico
  6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een 'stoppen met roken'-programma?

Wanneer u wilt stoppen met roken, dan kunt u hiervoor een ‘stoppen met roken’-programma volgen. Geneesmiddelen kunnen deel uitmaken van het ‘stoppen met roken’-programma.

Begeleiding bij stoppen met roken, anders dan bij een programma, kan ook onderdeel zijn van huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, verloskundige zorg of basis ggz.

2. Vergoeding stoppen met roken in 2020

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van één ‘stoppen met roken’-programma per kalenderjaar. Medicijnen die u helpen met het stoppen worden alleen vergoed als deze onderdeel uitmaken van het 'stoppen met roken'-programma.
 

Per 1 januari 2016 is bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven daarnaast geen aanvullend formulier aan te leveren.

 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering één ‘stoppen met roken’-programma per kalenderjaar

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per drie kalenderjaren
Top maximaal € 200,- per drie kalenderjaren
No Risk geen
No Risk II geen

3. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor het ‘stoppen met roken’-programma uit de basisverzekering.

5. Eigen risico

De kosten van het stoppen-met-rokenprogramma zijn opgenomen in het overzicht ‘Aangewezen zorg buiten het verplicht eigen risico’. De kosten tellen daarom niet mee voor het verplicht eigen risico. De kosten tellen wel mee voor het eventuele vrijwillig eigen risico.

6. Bij wie kunt u terecht?

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering kunt u terecht bij:

  • een huisarts;
  • een zorgaanbieder die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken;
  • een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor stoppen met roken.
  • een zorgaanbieder die: is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken; én het programma (de interventie) aanbiedt waarmee hij/zij geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister stoppen met roken. De aangeboden interventie moet voldoen aan de Zorgstandaard tabaksverslaving 2019. Het register kunt u raadplegen via www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl;

 

 

Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet de behandeling worden gegeven door een aanbieder van de Allen Carr cursus of door Prostop.

 

Voor meer informatie kunt bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering