Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Vergoeding zorgverzekering 2020

 1. Wat is tandheelkundige zorg?
 2. Vergoeding tandheelkundige zorg tot 23 jaar
 3. Vergoeding tandartsverzekering in 2020
 4. Geen wettelijke eigen bijdrage
 5. Geen eigen risico
 6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is tandheelkundige zorg?

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Een tandarts, kaakchirurg, tandprotheticus of mondhygiënist kan tandheelkundige zorg verlenen.
 

Deze pagina gaat alleen over tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar. Bent u ouder? Kijk dan op de pagina over tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar. Heeft u een bijzondere aandoening aan de mond, kaak en/of het gebit (tand-kaak-mondstelsel) dan komt u in aanmerking voor bijzondere tandheelkunde.

2. Vergoeding tandheelkundige zorg tot 23 jaar

Vanuit de basisverzekering heeft de verzekerde jonger dan 18 jaar recht op de vergoeding van de kosten van:

 • bijzondere tandheelkundige zorg;
 • jaarlijkse tandartscontrole (meer controles op indicatie);
 • een incidenteel tandheelkundig consult;
 • tandsteen verwijderen;
 • twee fluoridebehandelingen per jaar (meer behandelingen op indicatie) ;
 • het aanbrengen van een beschermend laagje op de bovenkant van de kiezen (sealing);
 • behandeling van tandvleesproblemen (parodontale hulp);
 • verdoving;
 • wortelkanaalbehandelingen (endodontische hulp);
 • restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen);
 • hulp bij problemen met het kaakgewricht of tandenknarsen (gnathologische hulp);
 • uitneembare gebitsprothese (kunstgebit);
 • vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden door niet-plastische materialen of een implantaat. De ontbrekende tanden zijn niet aangelegd of ontbreken door een ongeval;
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve het aanbrengen van tandheelkundige implantaten;
 • röntgenonderzoek, maar geen röntgenonderzoek voor orthodontische hulp;
 • Als u jonger bent dan 23 jaar, dan heeft u recht op tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, als het de vervanging van een of meer ontbrekende blijvende snij- of hoektanden betreft die niet zijn aangelegd, of omdat het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval. Hierbij geldt als voorwaarde dat de noodzaak van deze zorg is vastgesteld voordat u 18 jaar bent geworden.

 

Voor een aantal vormen van tandheelkundige zorg heeft u voor toestemming van ons nodig. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie.

3. Vergoeding tandartsverzekering in 2020

Met een tandartsverzekering heeft de verzekerde jonger dan 18 jaar recht op een vergoeding van orthodontie. Het gaat dan om alle behandelingen van orthodontie met een F-code (prestatiecode). Prestatiecodes zijn codes voor behandelingen. U vindt de code achter het soort behandeling op de offerte of rekening van uw tandarts/orthodontist. De prestatiecodes zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

 

Tandartsverzekering Vergoeding 
TandExtra 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
TandPlus 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar
TandTop 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor verzekerden tot 23 jaar geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering.

5. Geen eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen eigen risico voor kosten van zorg uit de basisverzekering.

6. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij:

 • Tandarts voor tandheelkundige zorg.
 • Orthodontist voor orthodontie;
 • Kaakchirurg voor implantologie;
 • Uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen voor de boven of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten, mogen ook gemaakt en geplaatst worden door een tandprotheticus. Voor zorg door een tandprotheticus moet u een verwijzing hebben van een tandarts.

Een mondhygiënist mag alleen de volgende zorg verlenen: preventieve mondzorg (alle M-codes), eenvoudige paradontale hulp (T11, T12, T22, T31 t/m T33, T41 t/m T43, T56, T60, T61, T91 t/m T3, T96), plaatsing van eenvoudige vullingen (V30, V35, V40, V50, V71, V72, V81, V82, V91, V92) en verdoving (A10 en A15).

 

Voor het opmeten, maken en plaatsen van een snurk- en slaapstoornisbeugel (MRA-beugel) kunt u terecht bij een tandarts of kaakchirurg met een registratie in het register van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde.

 

Voor meer informatie over tandheelkundige zorg kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering