Zittend ziekenvervoer

Vergoeding zittend ziekenvervoer 2019

 1. Wat is zittend ziekenvervoer?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Voorschrift nodig voor zittend ziekenvervoer
 4. Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2019
 5. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen in 2019
 6. Eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?
 9. Toestemming zittend ziekenvervoer aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is zittend ziekenvervoer?

Zittend ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto, openbaar vervoer of taxi over een enkele reisafstand van 200 kilometer:

 • naar een zorgaanbieder, die vergoed wordt vanuit de basisverzekering;
 • naar een Wlz-instelling waarin u verblijft (niet voor een deel van een dag). Of vanuit deze instelling naar een persoon of Wlz-instelling waar u een onderzoek of behandeling krijgt of waar u een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
 • naar uw woning of een andere woning (als u in uw woning redelijkerwijs niet de nodige verzorging kan krijgen), als u komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste twee punten of als u jonger bent dan 18 jaar en komt van een persoon of een instelling waarvan u geestelijke gezondheidszorg ontvangt die valt onder de Jeugdwet.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed, als u:

 • nierdialyses moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • zich uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen;
 • zo slecht ziet dat u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen;
 • jonger bent dan 18 jaar en u aangewezen bent op intensieve kindzorg.

Onder zittend ziekenvervoer valt ook vervoer in bijzondere situaties:

 • U bent in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening aandoening en voor consulten, onderzoek en controles, die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, langdurig aangewezen op vervoer. Het niet vergoeden van dat vervoer is voor u bijzonder onredelijk. In de verzekeringsvoorwaarden leest u hoe wij dat bepalen.
 • Het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om begeleiding van een verzekerde die jonger dan zestien jaar is. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van twee begeleiders.
 • Vervoer met een ander vervoermiddel dan per auto of het openbaar vervoer, als het vervoer per auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.
 • Vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.

3. Aanvraagformulier invullen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer, stuurt u ons een aanvraagformulier dat is ingevuld door uw huisarts of een medisch specialist.

4. Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2019

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van zittend ziekenvervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer.

 • De vergoeding van zittend ziekenvervoer per auto is € 0,30 per kilometer. Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route volgens de meest recente versie van de routeplanner van de ANWB (http://route.anwb.nl/routeplanner) door invoering van de postcode van herkomst en de postcode van bestemming.
 • Vergoeding per openbaar vervoer geldt alleen voor de laagste klasse van het openbaarvervoermiddel.
 • Maakt u gebruik van gecontracteerd taxivervoer, dan is de vergoeding 100%. Wij hanteren een maximumvergoeding voor ziekenvervoer door een niet-gecontracteerd taxibedrijf. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.
 • Maakt u gebruik van niet-gecontracteerd taxivervoer, dan is de vergoeding €1,24 per kilometer.

5. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen in 2019

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van vervoer vanaf uw woonadres naar de plaats waar u zorg krijgt in Nederland. Er moet sprake zijn van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast heeft u recht op vergoeding van vervoer van één begeleider als de begeleiding medisch noodzakelijk is.

 

Als voorwaarde geldt dat het medisch gezien niet verantwoord is dat u zelf met een eigen vervoermiddel reist naar de plaats van de behandeling. U bent dan aangewezen op het openbaar vervoer. Alleen als het reizen per openbaar vervoer voor u ook niet medisch verantwoord is, heeft u recht op vergoeding van vervoer per taxi of met een particuliere auto. Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route volgens de routeplanner van de ANWB (route.anwb.nl/routeplanner).

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2019
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar.
No Risk geen
No Risk II geen


Binnen de maximale vergoeding per kalenderjaar vergoeden wij:

 • de wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer;
 • de kosten van openbaar vervoer met de laagste klasse;
 • de kosten van vervoer met een door ons gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,70 per kilometer voor vervoer door een niet-gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,30 per kilometer voor vervoer met een particuliere auto.

6. Eigen bijdrage zittend ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage van maximaal € 103,- per kalenderjaar. Bekijk de polisvoorwaarden (pdf)  voor de situaties waarin de wettelijke eigen bijdrage niet geldt.

7. Eigen risico zittend ziekenvervoer

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

Voor zittend ziekenvervoer kunt u gebruik maken van een auto van uzelf of van iemand anders. Verder mag u gebruik maken van een (gecontracteerd) taxibedrijf of openbaar vervoerbedrijf.

 

Wij hebben met taxibedrijven afspraken gemaakt over de zittend ziekenvervoer. Met onze zorgzoeker vindt u de gecontracteerde taxibedrijven bij u in de buurt. U kunt ook bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

9. Toestemming zittend ziekenvervoer aanvragen

Voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Bij uw aanvraag om toestemming moet u de reden van de aanvraag en het voorschrift meesturen.

 

Voor vergoeding van begeleiding  heeft u ook vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig.

Vraagt u toestemming voor vergoeding van uw begeleiding? Stuur ons dan ook (een kopie van) de verwijzing en een toelichting van de verwijzer op de noodzaak van de begeleiding.

Uw aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering