Zorgverzekering via uw werkgever

 

Komt u als arbeidsmigrant tijdelijk in Nederland werken? U bent dan verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat kunt u doen via uw werkgever. Met een groot aantal werkgevers (uitzendbureaus) hebben wij afspraken gemaakt. Zij regelen de aan- en afmelding van uw zorgverzekering en sluiten een speciale aanvullende verzekering af, waarmee u het verplicht eigen risico meeverzekert. Wel zo gemakkelijk voor u!

 

 

Zorgverzekering speciaal voor buitenlanders die tijdelijk in Nederland werken

Met de Flexpolis basisverzekering verzekert u zich als arbeidsmigrant van de meest noodzakelijke zorg. De basisverzekering is voor iedereen in Nederland gelijk. Uw verplicht eigen risico is afgedekt door de No Risk I. U betaalt dus geen eigen risico. De HollandZorg Flexpolis is alleen af te sluiten als uw werkgever hiervoor afspraken met ons heeft gemaakt.
 

HollandZorg Flexpolis 2021

Basisverzekering
Aanvullende verzekering
No Risk I
Aanvullende verzekering 
No Risk II


Dekking voor basiszorg*, zoals:

 • Ziekenhuisopname
 • Spoedeisende hulp
 • Huisartsbezoek

 

* is voor alle zorgverzekeraars gelijk


Vergoeding van wettelijk verplicht eigen risico van €385,-

 

 • Spoedeisende tandzorg tot €200,- per jaar
 • Repatriëring binnen Europa indien medisch noodzakelijk of bij overlijden
 • Vergoeding wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen
   
Lees de voorwaarden van de HollandZorg Flexpolis

Bekijk welke zorgbehandelingen vergoed worden

We hebben een verkort overzicht gemaakt van de zorgbehandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Het overzicht geeft ook weer in welke gevallen u een eigen bijdrage moet betalen.

 

Bekijk wat u vergoed krijgt

 

Ook zorg in uw woonland

Met uw HollandZorg Flexpolis verzekert u zich ook van zorg in uw woonland (als u in het buitenland woont en in Nederland werkt). Hiervoor vraagt u een S1/E106 formulier aan via uw werkgever.

 

Met dit formulier gaat u naar uw zorgverzekeraar in uw woonland. U krijgt daarmee recht op vergoeding van medische zorg in uw woonland. Dit moet wel een ‘verdragsland ‘zijn.

 

Woont u officieel in Nederland? Dan heeft een S1/E106 formulier geen waarde in het buitenland.

 


Ook zorg in het buitenland

Bent u tijdelijk buiten Nederland en buiten uw woonland en heeft u medisch noodzakelijke / spoedeisende hulp nodig? Met uw EHIC heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in EU/EER-landen en Zwitserland.

 

Bel in deze situatie altijd eerst de HollandZorg Alarmcentrale: +31 (570) 687 112. Dan weet u precies wat u wel en niet vergoed krijgt van uw behandeling in het buitenland. Sla dit nummer op in uw telefoon, zodat u het snel kunt vinden op het moment dat u het nodig heeft. U belt de HollandZorg Alarmcentrale niet als u in Nederland zorg nodig heeft.


Uw verzekeringsbewijs en EHIC vindt u in ‘Mijn HollandZorg’

Als uw HollandZorg Flexpolis is gestart, staan relevante documenten voor u klaar in uw persoonlijke omgeving van ’Mijn HollandZorg’. U registreert zich eenmalig voor ‘Mijn HollandZorg’ en logt vervolgens eenvoudig in. U vindt hier onder andere:

 • Uw polisblad. Dit is het bewijs dat u verzekerd bent.
 • Uw digitale European Health Insurance Card (EHIC). U kunt deze opslaan op uw telefoon; u heeft deze dan altijd bij de hand. Wilt u liever een fysieke EHIC pas? Dan vraagt u deze aan in ‘Mijn HollandZorg’. Meer informatie over uw digitale EHIC. 
 • Uw S1 formulier. Dit kunt u downloaden, nadat uw werkgever dit voor u heeft aangevraagd.
 • U kunt via ‘Mijn HollandZorg’ een declaratie bij ons indienen. Want soms ontvangt u een rekening als u bij een arts bent geweest.

 

Ga naar Mijn HollandZorg

Veelgestelde vragen

 

Als u in Nederland loonbelasting betaalt, vanwege werk of een ww- of ziektewetuitkering, dan bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. 

U betaalt elke maand premie voor uw zorgverzekering. Uw werkgever houdt de premie in op uw loon. De hoogte van de premie is terug te vinden op uw polisblad (te vinden in Mijn HollandZorg).

Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt, kunt u van de overheid een deel van de premie van uw zorgverzekering terugkrijgen. Dit heet de zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie krijgt u via BelastingTelefoon Buitenland +31 (0) 55 5385385.

U kunt uw gezinsleden meeverzekeren op uw Nederlandse zorgverzekering als u in Nederland werkt en in het buitenland woont en uw woonland een verdragsland is. Om uw gezinsleden mee te verzekeren vraagt u het S1/E106 formulier aan. Met dit formulier gaat u naar een zorgverzekeraar in uw woonland. Deze zorgverzekeraar beslist wie van uw gezinsleden worden meeverzekerd. Als u officieel in Nederland woont dan kunt u uw gezinsleden niet mee verzekeren op uw Nederlandse basisverzekering. Meer informatie over het verzekeren van uw gezinsleden.

Stoppen uw werkzaamheden? Dan meldt uw werkgever dat aan ons. Het kan zijn dat uw werkgever ons meldt dat u bijvoorbeeld een ww- of ziektewetuitkering ontvangt. Als wij hierover bericht krijgen dan vragen wij aanvullende informatie bij u op om de basisverzekering door te laten lopen. Deze basisverzekering loopt niet via uw werkgever. De aanvullende verzekering No Risk vervalt. Als wij geen bericht van u of uw werkgever ontvangen, dan stopt uw Flexpolis zorgverzekering. U ontvangt een e-mailbericht dat uw ‘uitschrijfbrief’ in ‘Mijn HollandZorg klaar staat.

Als u in Nederland medische hulp nodig heeft en er is geen sprake van levensgevaar, dan belt u de huisarts. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar andere hulpverleners of het ziekenhuis. Handige informatie over hoe de zorg in Nederland werkt.

HollandZorg Flexpolis: Meest gekozen zorgverzekering door arbeidsmigranten.