Flexpolis Vergoedingen

 

U heeft een HollandZorg Flexpolis, afgesloten door uw werkgever. Welke zorg wordt er vergoed vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekeringen No Risk I en No Risk II? En wat betaalt u nog voor het gebruik van zorg? We helpen u op weg.

 

Noodzakelijke zorg in de basisverzekering

Uw basisverzekering dekt de meest noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname, spoedeisende hulp en de huisarts. Onderaan deze pagina vindt u een verkort overzicht van veel voorkomende zorgbehandelingen waarbij u ziet wat de basisverzekering vergoedt. Een volledig overzicht van de vergoedingen vindt u in ons online vergoedingenoverzicht en in de voorwaarden.

 

 

Vergoedingenoverzicht

 

Aanvullende verzekeringen dekken eigen risico en meer

No Risk I

Vergoeding Toelichting

Vergoeding wettelijk verplicht eigen risico van  €385,-

 

U betaalt geen eigen risico.

 

No Risk II

Vergoeding Toelichting

Vergoeding van vrijwillig eigen risico van €500,-
 

U hoeft de kosten die vallen onder het vrijwillig eigen risico niet te betalen. En u profiteert wel van een lagere premie.
 

Spoedeisende tandzorg in Nederland tot €200,- per jaar

U krijgt zorg vergoed die niet kan worden uitgesteld. Dus zorg die nodig is bij dringende pijnklachten en wanneer u niet voldoende kunt kauwen  Kijk op de verrichtingenlijst spoedeisende mondzorg.
 

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen van €250,-
 

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen.

Repatriëring (terug naar huis brengen) binnen Europa wanneer medisch noodzakelijk

U heeft recht op vervoer en de organisatie van het vervoer:

  • vanuit het land van tijdelijk verblijf naar Nederland of naar uw land van herkomst;
  • vanuit Nederland naar uw land van herkomst.
Er moet sprake zijn van een medische noodzaak voor het vervoer. Vervoer van gezinsleden en andere reisgenoten valt hier niet onder.
 

Repatriëring (terug naar huis brengen) binnen Europa bij overlijden

U heeft recht op vervoer van uw stoffelijk overschot van de plaats van overlijden in Nederland of een land van tijdelijk verblijf, naar uw land van herkomst. Ook heeft u recht op vergoeding van de organisatie van het vervoer.
 

Lees de voorwaarden voor een volledig overzicht van de vergoedingen

 

 


U betaalt soms een eigen bijdrage

Voor sommige ziektekosten uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is. Kijk per zorgbehandeling of een eigen bijdrage geldt. Door uw aanvullende verzekering No Risk II betaalt u geen eigen bijdrage voor het gebruik van medicijnen. 

Naar een gecontracteerde huisarts of dokter
HollandZorg heeft met zorgverleners in het hele land contracten afgesloten. Dat betekent dat we afspraken hebben gemaakt over de kwaliteit van de zorg en over de prijs. Gaat u naar een arts of zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Informeer dus vooraf via de zorgzoeker met welke huisarts of dokter bij u in de buurt wij een contract hebben.

 


Verkort overzicht van zorgbehandelingen, vergoed vanuit de basisverzekering:
 

Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar het online vergoedingenoverzicht waar u per zorgbehandeling kunt zien wat u vergoed krijgt.

 

Omschrijving Basisverzekering Wettelijke eigen bijdrage

 

Fysiotherapie en oefentherapie

Door de minister bepaalde aandoeningen vanaf 18 jaar

vanaf de 21ste behandeling nee

 

Medicijnen/geneesmiddelen

Anticonceptiemiddelen

ja, tot 21 jaar -

 

Mondzorg

  -

Tandheelkunidige zorg in bijzondere gevallen

(No Risk II vergoedt spoedeisende tandzorg in Nederland tot €200,- per jaar)

ja 

 

ja
Orthodontie in bijzondere gevallen ja nee

 

Geboortezorg

   
Bevalling thuis ja nee
Bevalling in ziekenhuis met medische indicatie ja nee
Bevalling in ziekehuis zonder medische indicatie ja ja
Kraamzorg in ziekenhuis met medische indicatie ja nee
Kraamzorgthuis of zonder medische indicatie in ziekenhuis/geboortecentrum ja ja
Verloskundige zorg voor en na de bevalling ja nee
Kraampakket nee -

 

Psychische zorg

   
Basis GGZ ja nee
Gespecialiseerde GGZ ja nee