Flexpolis Vergoedingen

 

U heeft een HollandZorg Flexpolis, afgesloten door uw werkgever. Welke zorg wordt er vergoed vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekeringen No Risk I en No Risk II? En wat betaalt u nog voor het gebruik van zorg? We helpen u op weg.

 

Noodzakelijke zorg in de basisverzekering

Uw basisverzekering dekt de meest noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname, spoedeisende hulp en de huisarts. De HollandZorg basisverzekering is een combinatiepolis, waarbij de door u gebruikte zorg meestal in natura wordt vergoed. Lees meer over de combinatiepolis.

Onderaan deze pagina vindt u een verkort overzicht van veel voorkomende zorgbehandelingen waarbij u ziet wat de basisverzekering vergoedt. Een volledig overzicht van de vergoedingen vindt u in ons online vergoedingenoverzicht en in de voorwaarden.

 

 

Vergoedingenoverzicht

 

Aanvullende verzekeringen dekken eigen risico en meer

No Risk I per 2021

Vergoeding Toelichting

Vergoeding wettelijk verplicht eigen risico van  €385,-

 

U betaalt geen eigen risico.

 

No Risk II per 2021

Vergoeding Toelichting

Spoedeisende tandzorg in Nederland tot €200,- per jaar

U krijgt zorg vergoed die niet kan worden uitgesteld. Dus zorg die nodig is bij dringende pijnklachten en wanneer u niet voldoende kunt kauwen  Kijk op de verrichtingenlijst spoedeisende mondzorg.
 

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen van €250,-
 

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen.

Repatriëring (terug naar huis brengen) binnen Europa wanneer medisch noodzakelijk

U heeft recht op vervoer en de organisatie van het vervoer:

  • vanuit het land van tijdelijk verblijf naar Nederland of naar uw land van herkomst;
  • vanuit Nederland naar uw land van herkomst.
Er moet sprake zijn van een medische noodzaak voor het vervoer. Vervoer van gezinsleden en andere reisgenoten valt hier niet onder.
 

Repatriëring (terug naar huis brengen) binnen Europa bij overlijden

U heeft recht op vervoer van uw stoffelijk overschot van de plaats van overlijden in Nederland of een land van tijdelijk verblijf, naar uw land van herkomst. Ook heeft u recht op vergoeding van de organisatie van het vervoer.
 

Lees de voorwaarden voor een volledig overzicht van de vergoedingen

 

 


U betaalt soms een eigen bijdrage

Voor sommige ziektekosten uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is. Kijk per zorgbehandeling of een eigen bijdrage geldt. Door uw aanvullende verzekering No Risk II betaalt u geen eigen bijdrage voor het gebruik van medicijnen. 

Naar een gecontracteerde huisarts of dokter
HollandZorg heeft met zorgverleners in het hele land contracten afgesloten. Dat betekent dat we afspraken hebben gemaakt over de kwaliteit van de zorg en over de prijs. Gaat u naar een arts of zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Informeer dus vooraf via de zorgzoeker met welke huisarts of dokter bij u in de buurt wij een contract hebben.

 


Verkort overzicht van zorgbehandelingen, vergoed vanuit de basisverzekering vanaf 2021:
 

Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar het online vergoedingenoverzicht waar u per zorgbehandeling kunt zien wat u vergoed krijgt.

 

Omschrijving Basisverzekering Wettelijke eigen bijdrage
Zorg algemeen    

Huisartsenzorg

ja nee

Ziekenhuiszorg algemeen

ja nee

 

Buitenland

   
Let op: raadpleeg de website of bel voor meer informatie beperkt soms
Spoedeisende zorg bij tijdelijk verblijf in het
buitenland, medisch noodzakelijke terugreis.
Maak altijd gebruik van de alarmcentrale.
spoedeisende zorg en medisch noodzakelijke
terugreis: beperkt
-

 

Fysiotherapie en oefentherapie

   
Door de minister bepaalde aandoeningen vanaf 18 jaar vanaf de 21ste behandeling nee

 

Medicijnen/geneesmiddelen

Anticonceptiemiddelen

ja, tot 21 jaar -

 

Mondzorg

  -

Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen

(No Risk II vergoedt spoedeisende tandzorg in Nederland tot €200,- per jaar)

ja 

 

ja

 

Geboortezorg

   
Bevalling thuis ja nee
Bevalling in ziekenhuis met medische indicatie ja nee
Bevalling in ziekenhuis zonder medische indicatie ja ja
Kraamzorg in ziekenhuis met medische indicatie ja nee
Kraamzorg thuis of zonder medische indicatie in ziekenhuis/geboortecentrum ja ja
Verloskundige zorg voor en na de bevalling ja nee
Kraampakket nee -

 

Psychische zorg

   
Basis GGZ ja nee
Gespecialiseerde GGZ ja nee