HollandZorg TandExtra

Tandartsverzekering voor € 11,- per maand
Verwacht u weinig tandartsbehandelingen, maar wilt u zich wel verzekeren tegen de tandartskosten? De HollandZorg TandExtra tandartsverzekering is dan een goede keuze voor u. Voor slechts €11,- per maand krijgt u met de HollandZorg TandExtra een vergoeding van maximaal €250,- per kalenderjaar.

 

U kunt de HollandZorg TandExtra tandartsverzekering alleen afsluiten in combinatie met de HollandZorg Basisverzekering.

 

Direct aanvragen

Vergoeding HollandZorg TandExtra tandartsverzekering

Vanuit de TandExtra tandartsverzekering krijgt u een vergoeding van maximaal €250,- per kalenderjaar. Binnen dit bedrag krijgt u verschillende behandelingen vergoed. De periodieke controle krijgt u voor 100% vergoed. Alle overige behandelingen voor 75%. Hierbij kunt u denken aan spoedeisende mondzorg in het buitenland, een beugel voor kinderen tot 18 jaar of de wettelijke eigen bijdrage van kunstgebitten. Wij vergoeden alle prestatiecodes, inclusief techniekkosten (tot een maximaal bedrag).

 

Bekijk ons online vergoedingenoverzicht voor meer informatie over de vergoeding van tandheelkundige zorg.

U kunt ook de zorgverzekeringskaart bekijken.

Tandartsverzekering tijdens het jaar afsluiten of verhogen

Verwacht u dit jaar extra tandartskosten? U kunt tijdens het jaar een tandartsverzekering bij HollandZorg afsluiten of uw huidige tandartsverzekering verhogen. Voor een hogere vergoeding kunt u de HollandZorg TandPlus of TandTop tandartsverzekering aanvragen.

 

Let op: er geldt een wachttijd van zes maanden voordat u aanspraak kunt maken op vergoeding van uw nieuwe of verhoogde tandartsverzekering. De wijziging gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek om verhoging hebben ontvangen.

 

Direct aanvragen