Samenwerking FlexCom4 en HollandZorg

Zorgverzekering loopt door bij ziekte uitzendkracht
Biedt u uw flexmigrant de zorgverzekering van HollandZorg en wordt de verzekerde ziek? Dat is geen probleem als u een verzekeringsovereenkomst heeft bij FlexCom4 voor het Eigenrisicodragen Ziektewet.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten, ziekte en zorgverzekering

Veel flexmigranten die in Nederland werken, hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzendbeding bij de werkgever. Als dit het geval is, betekent de ziekmelding van de flexmigrant automatisch het einde van zijn uitzendovereenkomst én van de collectieve zorgverzekering. De aanmelding, afmelding en inning van de zorgpremie zijn namelijk gerelateerd aan het werken via de werkgever. Vanaf de eerste dag dat de flexmigrant ziek is, zou de verzekerde zich individueel moeten aanmelden bij een zorgverzekeraar.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Op het moment dat een flexmigrant ziek wordt, meldt de werkgever hem in veel gevallen ziek bij het UWV en gaat de medewerker uit dienst. Maar de werkgever kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Door de stijgende Ziektewet premie worden steeds meer werkgevers eigenrisicodrager. De werkzaamheden in het kader van het Eigenrisicodragen Ziektewet kunnen uitbesteed worden aan een verzekeraar. Dé verzuimspecialist in de uitzendbranche is FlexCom4.

FlexCom4 neemt premie-inning over bij ziekte uitzendkracht

FlexCom4 neemt het totale traject van het UWV over voor uitzendondernemingen die bij hen verzekerd zijn. Dat betekent dat FlexCom4, naast begeleiding, re-integratie en casemanagement, ook het ziekengeld aan de uitzendkracht uitkeert. Door de samenwerking tussen ons en FlexCom4 blijft de zorgverzekering voor de uitzendkracht bij ziekte gewoon doorlopen. FlexCom4 int de premie op de ziekengelduitkering en blijft, heel belangrijk, dezelfde zorgpremie hanteren voor de uitzendkracht, als deze bij zijn uitzendbureau had.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze samenwerking kunt u contact opnemen met Dirk Schonewille van HollandZorg via (0570) 687 120.