Zakelijk Portaal is nog gesloten

We vragen u nog even geduld

Een beperkt aantal klanten heeft toegang gehad tot het Portaal waaruit bleek dat de belangrijkste administratieve processen in het Portaal goed werken. Helaas constateren we momenteel verbindingsproblemen die zorgen dat de verwerking van wijzigingen op dit moment onvoldoende betrouwbaar is. Het Portaal blijft dus helaas langer dicht. We realiseren ons dat hierdoor de achterstand in uw administratie verder oploopt. Wij bieden hiervoor onze excuses aan. We werken hard aan het oplossen van dit probleem.

 

Wij blijven natuurlijk coulant met de termijnen voor het aan- en afmelden van uw werknemers.

Spoedgevallen tijdens sluiting Portaal

Heeft u uw werknemer nog niet kunnen aanmelden, maar heeft hij of zij zorg nodig? U kunt bij ons een voorlopig bewijs van verzekering opvragen via onze polisadministratie. Deze afdeling is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via (0570) 68 74 60.

 

Nieuw machtigingsformulier
Wat we alvast willen melden, is dat we het machtigingsformulier voor uw werknemers hebben aangepast. We vragen u om dit formulier vanaf nu te gebruiken. Het formulier is straks ook te vinden in het Portaal, maar u kunt het alvast vinden via onderstaande link.

 

Meer informatie over de sluiting van het Portaal