Arbeidsmigrant werkend op het land

Over HollandZorg

HollandZorg is dé specialist in Nederland waar het gaat om (zorg)verzekeringen voor mensen die tijdelijk voor werk naar Nederland komen. Onze zorgverzekeringen zijn speciaal voor u ontwikkeld, inclusief extra vergoedingen en meertalige dienstverlening. Daarnaast staat HollandZorg voor de meest optimale service. Dat is de onbegrensde zekerheid van HollandZorg!
Arbeidsmigrant werkend op het land

Onderdeel van Salland Zorgverzekeraar

HollandZorg is een onderdeel van Salland Zorgverzekeraar, een zorgverzekeraar met regionale roots. Al ruim 160 jaar werken wij vanuit Deventer voor onze verzekerden. Ook het merk Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Salland Zorgverzekeraar.

Inspraakregeling verzekerden

Op 6 maart 2020 nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de Zorgverzekeringswet (Zvw) te wijzigen. Dit ging over het sterker maken van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw). Het doel is de invloed van verzekerden op het beleid van hun zorgverzekeraar sterker te maken, zodat dit beleid beter aansluit bij hun wensen. De Inspraakregeling verzekerden Salland Zorgverzekeraar vindt u hier.