Prinsjesdag: wat verandert er in de zorgverzekering?

De derde dinsdag in september is het moment waarop het kabinet haar begroting voor 2024 onthult. U leest hier de veranderingen die te maken hebben met de zorg en de zorgverzekering.

De belangrijkste wijzigingen rondom de zorgverzekering hebben we op een rij gezet:

  • de gemiddelde zorgpremie 2024
  • de prognose voor de zorgtoeslag 2024
  • de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet
  • de inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringswet
  • de premie Wet langdurige zorg
  • de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering

 Gemiddelde zorgpremie 2024

Het kabinet verwacht dat de gemiddelde zorgpremie 2024 ongeveer € 12,- per maand hoger uitkomt. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar.
Uiterlijk 12 november maken wij de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. U ontvangt automatisch een e-mailbericht van ons. Wij sturen internationale medewerkers rechtstreeks een e-mail over de nieuwe zorgpremie.


Zorgtoeslag maximaal €127,-

De verwachting is dat de zorgtoeslag in 2024 maximaal € 127 per maand wordt, afhankelijk van het inkomen en vermogen. In 2023 mag het inkomen niet hoger zijn dan € 38.520 (alleenstaanden) of € 48.224 (met een toeslagpartner). Eind november maakt de overheid de definitieve bedragen en grensinkomens voor 2024 bekend. Ter informatie: In 2023 werd de zorgtoeslag eenmalig verhoogd om het verlies van koopkracht te dempen. Deze verhoging vervalt in 2024.
U kunt via HollandZorg eenvoudig zorgtoeslag aanvragen voor uw internationale medewerkers. Dat kan ook achteraf. Tot 1 april 2024 kunt u zorgtoeslag aanvragen over 2023.


Inkomensafhankelijke bijdragen dalen

De werkgeversheffing en de individuele bijdrage ZvW gaan omlaag.
De werkgever betaalt in principe een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zwv) aan de Belastingdienst. Deze werkgeversheffing wordt niet ingehouden op het loon van de werknemer. Soms betaalt een werknemer zelf deze bijdrage aan de Zwv. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers en gepensioneerden. De werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze bijdrage in op het netto loon of de uitkering.

Zvw-bijdrage

Bijdrage

in 2023

Bijdrage

in 2024

Werkgeversheffing 6,68% 6,57%
Bijdrage Zvw (o.a. ondernemer/gepensioneerden) 5,43% 5,32%

 


WLZ-premie blijft gelijk

De premie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) blijft gelijk. Deze WLZ- premie houdt de werkgever in op het loon van de werknemer. De werkgever betaalt het ingehouden bedrag aan de Belastingdienst. De Wlz is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben.

Wlz-premie Bijdrage in 2023 Bijdrage in 2024
Werknemers 9,65%  9,65%
Ondernemers/gepensioneerden 9,65%  9,65%

Verplicht eigen risico blijft gelijk

In Nederland betaalt iedereen de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf. Dit bedrag blijft in 2024 gelijk. Internationale medewerkers met een HollandZorg Flexpolis betalen dit verplicht eigen risico niet. Het verplicht eigen risico wordt namelijk gedekt door de aanvullende verzekering No Risk I. Hierdoor komen deze verzekerden niet voor onverwachte zorgkosten te staan.


Eigen bijdrage medicijnen blijft waarschijnlijk € 250,-

Wie medicijnen gebruikt, moet soms een deel zelf betaald worden. Dit is de eigen bijdrage. De verwachting is dat deze eigen bijdrage in 2024 maximaal € 250,- blijft. Medewerkers met een HollandZorg Flexpolis betalen deze eigen bijdrage niet. Dit wordt gedekt door de aanvullende verzekering No Risk II. Hierdoor komen deze verzekerden niet voor onverwachte zorgkosten te staan.

Belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering


Kraamzorg wordt flexibeler

Het recht op kraamzorg verandert. In plaats van kraamzorg tot maximaal tien dagen na de bevalling, heb je in 2024 gedurende maximaal zes weken na de bevalling recht op kraamzorg. Hoeveel uren je krijgt en hoe deze verspreid worden over die periode, wordt door de kraamverzorgende vastgesteld. Hierdoor is de kraamzorg na de bevalling flexibeler in te zetten en kan de zorg beter worden aangepast aan jouw persoonlijke situatie.

Ketenaanpak Valpreventie bij ouderen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben partijen met elkaar afgesproken om een ketenaanpak voor valpreventie bij ouderen vorm te geven. Het woord ‘ketenaanpak’ geeft daarbij aan dat de zorg wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zoals de huisarts in samenwerking met bijvoorbeeld een fysiotherapeut. De ketenaanpak Valpreventie bij ouderen bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

• de screening (valrisicobeoordeling)
Bij ouderen met een hoog valrisico wordt gescreend op de aanwezige valrisicofactoren, zodat er op maat adviezen en valpreventieve interventies gegeven kunnen worden. De screening kan worden uitgevoerd door onder andere de huisarts. In 2024 wordt de screening vergoed uit de basisverzekering.

• een trainingsprogramma om vallen te voorkomen (valpreventieve beweeginterventie)

Als je een hoog valrisico hebt én als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische problemen aangewezen bent op begeleiding door een fysiotherapeut of oefentherapeut, dan heb je in 2024 recht op maximaal 1 trainingsprogramma per 12 maanden om vallen te voorkomen. Dit trainingsprogramma wordt gegeven door een fysiotherapeut of oefentherapeut.

Regeling coronazorg

Mensen die ernstige COVID-19 hebben gehad en nog niet volledig zijn hersteld, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van extra paramedische zorg. Het gaat hier bijvoorbeeld om fysiotherapie, ergotherapie of dieetadvies. Deze zorg wordt tot 1 januari 2025 vergoed uit het basispakket.

Zorg en ondersteuning voor minderjarigen met overgewicht en obesitas

De zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zoals de huisarts in samenwerking met bijvoorbeeld een diëtist. Eén van die zorgverleners is het vaste aanspreekpunt. Die zorgverlener is de centrale zorgverlener. Vanaf 1 januari 2024 wordt de centrale zorgverlener en de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen vergoed uit de basisverzekering.