• Home
  • Prinsjesdag 2020

Dit verandert er aan de zorgverzekering

Het kabinet maakt elk jaar op Prinsjesdag bekend welke plannen zij heeft voor het volgende jaar. In die plannen staan ook wijzigingen die gaan over de zorg of over de zorgverzekering van uw werknemers. Wij hebben deze voor u verzameld op deze pagina.

Koffertje miljoenennota

Eigen risico blijft gelijk

Ook in 2021 blijft het verplicht eigen risico € 385,-. HollandZorg Flexpolis No Risk I dekt dit wettelijk verplicht eigen risico voor uw werknemers af.

Inkomensafhankelijke bijdragen

Het bedrag dat u in moet houden op het loon aan Zvw-premie wijzigt. De Wlz-premie blijft gelijk. In onderstaande tabellen ziet u wat de percentages zijn in 2021 ten opzichte van 2020.

 

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw premie stijgt met 0.3 procent punten.

Zvw-premie Bijdrage in 2020 Bijdrage in 2021
Werknemers 6,70% 7,00%
Ondernemers/gepensioneerden 5,45% 5,75%

 

Inkomensafhankelijke premie Wlz blijft gelijk

Wlz-premie Bijdrage in 2020 Bijdrage in 2021
Werknemers 9,65% 9,65%
Ondernemers/gepensioneerden 9,65% 9,65%

Premie 2021

Uiterlijk 12 november maken wij de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. U ontvangt automatisch een e-mailbericht van ons. Als wij een e-mailadres hebben van uw werknemer dan informeren wij hem/haar ook rechtstreeks over de premie en de wijzigingen in de polis.  

Zorgtoeslag gaat omhoog

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie gaat stijgen in 2021. Daarom gaat ook de zorgtoeslag omhoog. Het definitieve bedrag kan pas berekend worden als alle zorgpremies bekend zijn.

 

Inhoudelijke wijzigingen in de zorgverzekering

Geen eigen risico voor donoren

In 2021 betaalt u geen eigen risico voor medische kosten in verband met een orgaandonatie, als u de donor bent. Het kabinet hoopt hiermee de financiële belemmeringen weg te halen om mensen te helpen die een orgaan nodig hebben.

Vervoer van en naar dagbehandeling

Er is een tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling, waardoor het vervoer van en naar dagbehandeling ook vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

 

Het gaat hierbij om ziekenvervoer van en naar dagbehandeling die in een groep wordt verleend, op voorwaarde dat het onderdeel is van een zorgprogramma:

 

  • bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen;
  • niet-aangeboren hersenletsel; of
  • in verband met een verstandelijke beperking.

Vergoeding gesuperviseerde oefentherapie bij COPD

De vergoeding voor specifieke patiëntgroepen is verruimd.

Doorgevoerd in 2020, loopt door in 2021

In 2020 zijn er vergoedingen toegevoegd aan de basisverzekering. Deze worden ook in 2021 vergoedt.

Extra zorg rondom corona

Mensen die COVID-19 hebben gehad, kunnen gebruikmaken van extra zorg om weer te herstellen van ernstige langdurige klachten (bijvoorbeeld vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid). Een voorwaarde hiervoor is dat u meedoet aan een specifiek onderzoek naar deze zorg (of dat u aangeeft dit te willen doen als het onderzoek nog niet is gestart).

 

Dit wordt al vanaf juli 2020 vergoed, en het gaat door in 2021. Deze zorg valt onder het eigen risico.

 

  • Fysiotherapie- en oefentherapie
  • Ergotherapie
  • Dieetadvies

Nieuwe medicijnen voor de bestrijding van kanker

In 2020 is er een aantal nieuwe geneesmiddelen tegen kanker aan het basispakket toegevoegd.