Medewerker HollandZorg

Flexpolis No Risk I,II en III

Zorgverzekering mét extra aanvullende verzekering No Risk III voor fysiotherapie en tandzorg.
Medewerker HollandZorg

Soms heeft u meer zorg nodig of zoekt u meer zekerheid

Met de aanvullende verzekering No Risk III verzekert u zich ook voor fysiotherapie en tandzorg. Dit is een goede aanvulling op uw huidige zorgverzekering.

De No Risk III wordt uitsluitend via Insure to Study aangeboden.

No Risk Flexpolis I, II en III

Wijzigingen per 1 januari: De overheid stelt jaarlijks de wijzigingen in de basisverzekering vast. Het Wijzigingsdocument 2023 laat zien wat deze wijzigingen zijn.

Lees de voorwaarden van de HollandZorg Flexpolis No Risk I, II en III (PDF)


Basisverzekering

Dekking voor basiszorg*, zoals: ziekenhuisopname, spoedeisende hulp, huisartsenbezoek
*is voor alle zorgverzekeraars gelijk

Aanvullende verzekering No Risk I

Vergoeding van wettelijk verplicht eigen risico van €385,-

Aanvullende verzekering No Risk II

 • Spoedeisende tandzorg tot €200,- per kalenderjaar
 • Repatriëring binnen Europa indien medisch noodzakelijk of bij overlijden
 • Vergoeding wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen
 • Aanvullende verzekering No Risk III

 • Fysiotherapie en oefentherapie: 6 zittingen per kalenderjaar. U heeft mogelijk een verwijzing nodig van een arts. U heeft recht op volledige vergoeding van behandelingen door een door ons gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Tandzorg: alle tandzorg vergoed tot maximaal €250,- per kalenderjaar. Een tandarts mag alle zorg verlenen. Deze hoeft niet door ons gecontracteerd te zijn.
 • Bekijk welke zorgbehandelingen vergoed worden

  We hebben een verkort overzicht gemaakt van de zorgbehandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering, de No Risk I, II en III. Het overzicht geeft ook weer in welke gevallen u een eigen bijdrage moet betalen.

  Bekijk hier wat u vergoed krijgt


  Premie No Risk III : € 11,00 per maand 

  De No Risk III neemt u af samen met de Flexpolis No Risk I en No Risk II. Uw maandelijkse premie bedraagt vanaf 1 januari 2023: € 156,20 netto per maand.


  Eenvoudig aanmelden voor de No Risk III

  Insure to Study doet de aanvraag van de Flexpolis NoRisk I, II en III namens u. Bent u nu verzekerd bij HollandZorg en kiest u voor de Flexpolis met No Risk III, dan meldt u dit uiterlijk 31 december 2022* bij Insure to Study per mail. Vermeld het volgende:

  1. Het onderwerp van de mail: No Risk III
  2. In de mail zet u uw naam en uw geboortedatum, ook van uw gezinsleden**
  3. U mailt dit naar: info@insuretostudy.com
  4. Insure to Study stuurt uw aanmelding door naar HollandZorg

  *U kunt niet gedurende het jaar kiezen voor de aanvullende verzekering No Risk III, als u al sinds 1 januari 2023 verzekerd bent bij HollandZorg. Als u in de loop van 2023 in Nederland komt werken en een zorgverzekering afsluit, kunt u kiezen voor Flexpolis No Risk I, II en III.

  **Kinderen kunnen niet meeverzekerd worden op de Flexpolis NoRisk I, II en III. U kunt voor hen een HollandZorg basisverzekering afsluiten.

  Begin januari 2023 ontvangt u uw nieuwe polis

  Uiterlijk 10 januari staat uw nieuwe polis klaar in Mijn HollandZorg.