Disclaimer

HollandZorg streeft naar een optimale bereikbaarheid van deze website en de via deze website aangeboden diensten. Deze website functioneert optimaal binnen Internet Explorer als webbrowser.

 

HollandZorg spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer actueel of niet meer juist is. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie op deze website.

 

In geen geval is HollandZorg aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Ook kan HollandZorg geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

 

HollandZorg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen, waaronder websites met medische informatie, of die verwijzen naar deze website.

 

Deze website inclusief de gepubliceerde informatie vallen onder het auteursrecht van HollandZorg. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HollandZorg niet toegestaan.

 

HollandZorg garandeert niet dat naar haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Op overeenkomsten met HollandZorg zijn de geldende verzekeringsreglementen en algemene voorwaarden van toepassing. Bij afwijking tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website is de tekst van de gedrukte versie bindend. HollandZorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verschillen.

HollandZorg behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen.


HollandZorg is een handelsnaam van:
Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)
Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. (KvK 08147954)
Eno Zorg B.V. (KvK 38020130)