Man met herkwerk

Disclaimer

HollandZorg streeft naar een optimale bereikbaarheid van deze website en de via deze website aangeboden diensten. Deze website werkt optimaal binnen Internet Explorer.

Man met hekwerk

Correct en actueel

HollandZorg doet zijn best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel is. Toch kan het zijn dat bepaalde informatie niet meer actueel of niet meer juist is. Bezoekers van de website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie op deze website.

In geen geval is HollandZorg aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Ook kan HollandZorg geen aansprakelijkheid aanvaarden als er sprake is van storingen of onderbrekingen. Of bij fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

HollandZorg accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen, waaronder websites met medische informatie, of die verwijzen naar deze website.

Deze website valt onder het auteursrecht van HollandZorg. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HollandZorg niet toegestaan.

HollandZorg kan niet garanderen dat naar ons verstuurde e-mails of andere digitale berichten op tijd worden ontvangen en verwerkt. We accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van digitale berichten.

Op overeenkomsten met HollandZorg zijn de geldende verzekeringsreglementen en algemene voorwaarden van toepassing. Bij afwijking tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website is de tekst van de gedrukte versie bindend. HollandZorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verschillen.

HollandZorg behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen.

HollandZorg is een handelsnaam van:

Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)
Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. (KvK 08147954)
Eno Zorg B.V. (KvK 38020130)