Man met herkwerk

Flexpolis No Risk I, II en III

Zorgverzekering mét extra aanvullende verzekering: No Risk III
Man met hekwerk

Soms heeft u meer zorg nodig of zoekt u meer zekerheid

Vanaf 1 januari 2022 kunt u zich extra verzekeren voor fysiotherapie en tandzorg. Dit is een goede aanvulling op uw huidige zorgverzekering.

De No Risk III wordt uitsluitend via intermediair aangeboden.

Flexpolis No Risk I, II en III

Basisverzekering

Dekking voor basiszorg*, zoals: ziekenhuisopname, spoedeisende hulp, huisartsenbezoek
*is voor alle zorgverzekeraars gelijk

Aanvullende verzekering No Risk I

Vergoeding van wettelijk verplicht eigen risico van €385,-

Aanvullende verzekering No Risk II

 • Spoedeisende tandzorg tot €200,- per kalenderjaar
 • Repatriëring binnen Europa indien medisch noodzakelijk of bij overlijden
 • Vergoeding wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen
 • Aanvullende verzekering No Risk III

 • Fysiotherapie en oefentherapie: 6 zittingen per kalenderjaar. U heeft mogelijk een verwijzing nodig van een arts. U heeft recht op volledige vergoeding van behandelingen door een door ons gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Tandzorg: alle tandzorg vergoed tot maximaal €250,- per kalenderjaar. Een tandarts mag alle zorg verlenen. Deze hoeft niet door ons gecontracteerd te zijn.
 • Bekijk welke zorgbehandelingen vergoed worden

  We hebben een verkort overzicht gemaakt van de zorgbehandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering, de No Risk I, II en III. Het overzicht geeft ook weer in welke gevallen u een eigen bijdrage moet betalen.

  Bekijk wat u vergoed krijgt


  Premie No Risk III, met introductiekorting: €10,00 per maand (in plaats van €17,00)

  De No Risk III neemt u af samen met de Flexpolis No Risk I en No Risk II. Uw maandelijkse premie bedraagt vanaf 1 januari 2022: €136,60 netto per maand.


  Extra informatie

  • U kunt niet gedurende het jaar kiezen voor de aanvullende verzekering No Risk III, als u al sinds 1 januari 2022 verzekerd bent bij HollandZorg. Als u in de loop van 2022 in Nederland komt werken en een zorgverzekering afsluit, kunt u kiezen voor Flexpolis No Risk I, II en III.
  • Kinderen kunnen niet meeverzekerd worden op de Flexpolis NoRisk I, II en III. U kunt voor hen een HollandZorg basisverzekering afsluiten.