Man met herkwerk
Man met hekwerk

Dit verandert er aan de zorgverzekering

Het kabinet maakt elk jaar op Prinsjesdag bekend welke plannen zij heeft voor het volgende jaar. In die plannen staan ook wijzigingen die gaan over de zorg of de zorgverzekering.

Eigen risico blijft gelijk

Ook in 2022 blijft het verplicht eigen risico € 385,-. HollandZorg Flexpolis No Risk I dekt dit wettelijk verplicht eigen risico voor uw werknemers af.


Inkomensafhankelijke bijdragen

Het bedrag dat u in moet houden op het loon aan Zvw-premie wijzigt. De Wlz-premie blijft gelijk. In onderstaande tabellen ziet u wat de percentages zijn in 2022 ten opzichte van 2021.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw premie daalt met 0.3 procent punten.

Zvw-premie Bijdrage in 2021 Bijdrage in 2022
Werknemers 7,00% 6,70%
Ondernemers/gepensioneerden 5,75% 5,45%

Inkomensafhankelijke premie Wlz blijft gelijk

Wlz-premie Bijdrage in 2021 Bijdrage in 2022
Werknemers 9,65% 9,65%
Ondernemers/gepensioneerden 9,65% 9,65%


Premie 2022

Uiterlijk 12 november maken wij de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. U ontvangt automatisch een e-mailbericht van ons. Wij sturen uw werknemers rechtstreeks een e-mail over de nieuwe zorgpremie en wat er wijzigt in de zorgverzekering. Wij vragen u om de werknemers waarvan wij nog geen mailadres hebben, zelf te informeren. U ontvangt daarvoor van ons een digitale informatieset.


Zorgtoeslag

De zorgtoeslag voor 2022 is nog niet bekend. Het definitieve bedrag kan pas berekend worden als alle zorgpremies bekend zijn. Op de website van de Rijksoverheid vindt u in november de informatie.


Inhoudelijke wijzigingen in de zorgverzekering

Vergoeding verblijf bij Car-T-celtherapie

Het maximale bedrag per dag wordt waarschijnlijk 75 euro. Het gaat om een vergoeding voor kosten van verblijf dichtbij het gespecialiseerde ziekenhuis waar u de celtherapie heeft gekregen. Na de behandeling moet u verplicht een paar weken dichtbij het ziekenhuis blijven voor mogelijke complicaties.


Declaratie van elektriciteitskosten bij mechanische beademing thuis

'Het is de bedoeling dat verzekerden hun elektriciteitskosten voor mechanische thuisbeademing rechtstreeks bij hun zorgverzekeraar kunnen indienen.'


Extra zorg rondom corona, loopt door in 2022

Mensen die COVID-19 hebben gehad, kunnen gebruikmaken van extra paramedische zorg om weer te herstellen van ernstige langdurige klachten (bijvoorbeeld vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid). Een voorwaarde hiervoor is dat u meedoet aan een specifiek onderzoek naar deze zorg (of dat u aangeeft dit te willen doen als het onderzoek nog niet is gestart).

Deze vergoeding loopt door tot augustus 2022. Deze zorg valt onder het eigen risico. Onder paramedische zorg vallen:

  • Fysiotherapie en oefentherapie
  • Logotherapie
  • Ergotherapie
  • Diëtiek