Man met herkwerk

Documenten Flexpolis 2024

Op deze pagina vindt u alle relevante documenten, reglementen en polisvoorwaarden behorende bij de HollandZorg Flexpolis.
Werknemer in de kas

Verzekeringsvoorwaarden 2024

Polisvoorwaarden Flexpolis 2023

Documenten uit de verzekeringsvoorwaarden

Algemeen

Alternatieve geneeswijzen

Fysiotherapie en oefentherapie

Geneesmiddelen

Hulpmiddelen

Kraamzorg

Medisch specialistische zorg

Mondzorg

Niet-gecontracteerde zorg

GGZ

PGB

Let op: aanvraagformulier PGB wijkverpleging deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

Overig