Voorwaarden en reglementen Flexpolis 2021

ENGELS

 

Naast de basisverzekering kent de Flexpolis aanvullende dekkingen in de vorm van de aanvullende zorgverzekeringen No Risk I en No Risk II. De HollandZorg Flexpolis is alleen af te sluiten als uw werkgever hiervoor afspraken met ons heeft gemaakt.

Verzekeringsvoorwaarden 2021

Verzekeringsvoorwaarden Flexpolis 2021 (pdf)

Documenten uit de verzekeringsvoorwaarden 2021

Algemeen

Alternatieve geneeswijzen

Fysiotherapie en oefentherapie            

Geneesmiddelen       

Hulpmiddelen             

Kraamzorg  

Medisch specialistische zorg  

Mondzorg

Niet-gecontracteerde zorg

Stoppen met roken

GGZ

PGB

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

Overig