Informatie over het Zakelijk Portaal

U vindt informatie over onderhoudswerkzaamheden aan het portaal en wat u in zo'n geval het beste kunt doen als u werkt met een salarispakketkoppeling. 

Zakelijk Portaal even niet bereikbaar

Op de volgende momenten voeren we een aantal verbeteringen door in ons administratieve systeem.

  • Donderdagavond 2 november van 19.00 tot en met 22.00 uur
  • Maandag 6 november vanaf 13.00 uur tot en met dinsdag 7 november 19.00 uur. We treffen dan voorbereidingen in ons administratieve systeem voor de premiebekendmaking.
  • Donderdagavond 30 november van 19.00 tot en met 22.00 uur
  • Vrijdag 8 december 19.00 uur tot en met zaterdag 9 december 13.00 uur

Het portaal is helaas dan niet bereikbaar. We verwachten dat u er op dit tijdstip, buiten kantooruren, zo min mogelijk last van heeft.

 

Werkt u met een salarispakketkoppeling?

In het volgende overzicht ziet u wat u het beste kunt doen.

Salarispakket

Acties tijdens sluiting Portaal Acties na opening Portaal
Plan4Flex  Alle berichten blijven in een wachtrij staan. Er komt een melding dat de server van HollandZorg niet te bereiken is. Een gebruiker, die rechten heeft om met de zorgkoppeling van Plan4Flex te werken, selecteert de aanvragen en stuurt deze met een druk op de knop door.
PIVOTON De verwerking van de berichten lukt niet. De berichten komen in een wachtrij. De berichten blijven aangeboden worden aan het Portaal. De berichten worden bij een hernieuwde poging automatisch aangeboden aan het Portaal en verder verwerkt.
Flexservice Gebruikers moeten geen berichten versturen tijdens deze periode. Gebruikers kunnen weer berichten versturen.
MySolution Gebruiker moet de taakwachtrij uitschakelen (die de berichten verstuurt). Gebruiker moet de taakwachtrij weer starten en de berichten worden met terugwerkende kracht verstuurd.
Easyflex  De berichten blijven aangeboden worden aan het Portaal. Op de rapportage vanuit EasyFlex is te zien dat de berichten niet verzonden zijn. De berichten worden automatisch aangeboden aan het Portaal en verder verwerkt.
LTO  De berichten worden opgespaard. De berichten worden weer doorgestuurd naar het Portaal en verwerkt.

Spoedgevallen tijdens sluiting Portaal

Heeft u uw werknemer nog niet kunnen aanmelden maar heeft hij of zij zorg nodig? U kunt bij ons een voorlopig bewijs van verzekering opvragen via onze polisadministratie, telefoonnummer: 0570 687460. Onze medewerkers zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar.

Ook als u ons niet kunt bereiken kan uw medewerker altijd voor dringende medische hulp terecht bij een zorgverlener. Zorg altijd dat uw medewerker het BSN en identiteitsbewijs bij zich heeft. Wij vergoeden de zorgkosten achteraf als uw medewerker hier recht op heeft volgens onze verzekeringsvoorwaarden. U kunt uw medewerker na de portaalsluiting aanmelden voor een verzekering.

Is uw medewerker verzekerd maar heeft hij of zij geen verzekeringsbewijs bij de hand? Een zorgverlener kan altijd controleren of iemand verzekerd is.

Zorg in beide gevallen altijd dat uw medewerker het BSN en identiteitsbewijs bij zich heeft.