Coronacrisis: in welke situaties blijven uw werknemers verzekerd?

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. De kans dat uw onderneming getroffen wordt door de maatregelen is groot. U moet misschien verkorting van de werktijd aanvragen voor uw werknemers of er is helemaal geen werk meer voor sommigen. Wat zijn dan de gevolgen voor uw tijdelijke arbeidsmigranten (hierna genoemd werknemers) op het gebied van hun zorgverzekering?

We hebben ze voor u op een rij gezet. Ook in normale omstandigheden gelden onderstaande uitgangspunten:

Loon wordt geheel of gedeeltelijk doorbetaald

Zolang u geheel of gedeeltelijk loon doorbetaalt aan uw werknemer, blijft hij/zij via u verzekerd bij ons.

Ziekmelding en u bent eigen risicodrager?

Als uw werknemer zich ziek meldt en u bent eigen risicodrager voor de ziektewet, dan betaalt u het ziekengeld aan uw werknemer. Uw werknemer blijft dus bij u in dienst en hij/zij blijft via u bij ons verzekerd. De premie kunt u inhouden op het ziekengeld.

Ziekmelding en u bent geen eigen risicodrager en het dienstverband loopt door?

Als uw werknemer zich ziek meldt en u bent geen eigen risicodrager voor de ziektewet, dan is het effect voor uw werknemer afhankelijk van wat u met hem/haar heeft afgesproken. Blijft uw werknemer in dienst en blijft er sprake van loonbetaling? Dan blijft hij/zij gewoon verzekerd bij ons en kan de werknemer profiteren van uw collectiviteit met HollandZorg.

Ziekmelding en u bent geen eigen risicodrager en het dienstverband eindigt?

Eindigt het dienstverband en ontvangt uw werknemer een ziektewetuitkering, dan doen wij ons uiterste best om de basis-zorgverzekering voor hem/haar door te laten lopen. We hebben hiervoor aanvullende informatie nodig van uw werknemer. Wij verzoeken u daarom om bijgaand document (Nederlandse of Engelse versie) aan uw werknemer te overhandigen.
Deze basis-zorgverzekering valt dan niet onder uw collectiviteit. De aanvullende verzekering No Risk vervalt. Als wij geen bericht van uw werknemer ontvangen, dan beëindigen we de zorgverzekering (basisverzekering en No Risk) voor deze werknemer. U meldt de werknemer zelf af voor uw collectiviteit.

Dienstverband stopt wegens beëindiging van de werkzaamheden

Als u het dienstverband moet beëindigen voor uw werknemer omdat zijn/haar werkzaamheden stoppen, dan meldt u deze persoon af. Ontvangt uw werknemer een ww-uitkering, dan doen wij ons uiterste best om de basis-zorgverzekering voor hem/haar door te laten lopen. We hebben hiervoor aanvullende informatie nodig van uw werknemer. Wij verzoeken u daarom om bijgaand document (Nederlandse of Engelse versie) aan uw werknemer te overhandigen.

Deze basis-zorgverzekering valt dan niet onder uw collectiviteit en de aanvullende verzekering No Risk vervalt. Als wij geen informatie van uw werknemer ontvangen, dan beëindigen we de zorgverzekering (basisverzekering en No Risk) voor deze werknemer.

Wanneer is uw werknemer verplicht om een zorgverzekering af te sluiten

Als uw werknemer loonbelasting betaalt, vanwege werk of een ww- of ziektewet uitkering, dan is hij/zij verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Uw werknemer heeft geen ander werk, ontvangt geen uitkering en kan niet terug naar zijn thuisland vanwege de coronamaatregelen

Wij adviseren uw werknemer om contact op te nemen met de sociale ziektekostenverzekering in zijn thuisland voor dekking van eventuele zorgkosten.

Overzicht voor vergoedingen van kosten inzake corona

Op onze website hebben we de meestgestelde vragen over het coronavirus voor uw werknemers op een rij gezet. Deze informatie is in het Nederlands en Engels beschikbaar.

Meer informatie over corona en tijdelijke arbeidsmigranten

De NBBU heeft een handig overzicht gemaakt waar zij relevante informatie en links over het coronavirus en arbeidsmigranten deelt.

Poster in diverse talen

Stigas heeft posters samengesteld die uw medewerkers informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hier vindt u de posters in het Nederlands, Engels, Pools, Bulgaars, Turks en Russisch. Stigas helpt ondernemers en werknemers om veilig, gezond en vitaal te werken.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan verzoeken wij u om te mailen naar verzekerden@hollandzorg.nl. Onze medewerkers werken momenteel zo veel mogelijk thuis op advies van het RIVM. Hierdoor zijn we telefonisch mogelijk minder goed bereikbaar.

Spoed

Is er sprake van spoed, omdat uw werknemer zorg nodig heeft en u hem/haar nog niet heeft kunnen aanmelden? Dan kunt u de Polisadministratie bellen via (0570) 68 74 60.